Stand van zaken herstel loonspanning en functieclassificatie omkadering beschutte werkplaatsen

Op 12 november 2008 kwam het paritair comité van de sector van de Beschutte Werkplaatsen samen. Op de agenda stond opnieuw het dossier van het herstel van de loonspanning en de uitwerking van een functieclassificatie.

Voor het personeel met een omkaderingsfunctie hebben de vakbonden, voor de aanpassing van het herstel van de loonspanning voor de categorie 4 en 5, nog steeds geen oplossing bereikt. Normaal gezien moesten de werkgevers tijdens het paritair comité een voorstel tot oplossing aan de vakbonden overmaken. Zij hebben dat niet gedaan. De vakbonden hebben daarop opnieuw een eigen voorstel gelanceerd om uit de impasse te geraken.

De werkgevers lijken echter niet meteen geneigd om wat dan ook te doen voor de omkadering. De vakbonden willen absoluut een oplossing omdat de huidige scheefgetrokken loonsituatie van de omkadering niet te verantwoorden is. De vakbonden ijveren dan ook voor een oplossing op korte termijn. Indien het probleem niet opgelost geraakt op 10 december 2008, de datum waarop het volgend nationaal overleg plaatsvindt, dan zullen de vakbonden acties ondernemen!

De werkgevers willen niet alleen het probleem van de loonspanning niet oplossen, ze blijken ook eenzijdig te willen sleutelen aan de functieclassificatie in de sector. Ook dat is een niet mis te verstane boodschap! Sinds méér dan anderhalf jaar hameren de vakbonden op het uitwerken van één functieclassificatie voor én omkadering én doelgroepmedewerkers voor de hele sector. Wanneer wordt toegelaten dat de beschutte werkplaatsen elk hun eigen systemen kunnen uitwerken, dan kan dat enkel leiden tot uitwassen in de sector.

Ook dit dossier moet een overlegd en paritair beheerd systeem zijn! Géén éénzijdige dictatoriale werkgeversclassificatie!