Start syndicaal overleg Katrinahome VZW

Katrinahome vzw is een voorziening voor volwassen personen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap. "Het Trappenhuis" in Antwerpen en "De Stappe" in Mortsel organiseren zowel een bezigheidshuis (residentieel) als een dagcentrum (dagbesteding). Er werken om en bij de 80 personeelsleden.

De voorbije 30 jaar is de voorziening enerzijds gegroeid, anderzijds is de populatie gemiddeld ook ouder en meer zorgbehoevend geworden. In die mate dat men besliste de gebouwen van het Trappenhuis in Antwerpen te verlaten en in te ruilen voor een nieuwbouwproject in Hoboken. De verhuis is gepland in het voorjaar 2008, binnen enkele maanden.

Naar aanleiding van deze verhuis wordt de werking met de bewoners herbekeken op een aantal vlakken. Hierdoor staan ook een aantal grondige wijzigingen van manier van werken, arbeidsomstandigheden, uurroosters,... van de werknemers op til.

Een aantal werknemers namen in november-december 2007 contact op met de LBC-NVK. Na een paar vergaderingen met een 20-tal personeelsleden werd de procedure tot oprichting van een syndicale afvaardiging opgestart.

Op vraag van de werkgever werd in overleg met de LBC-NVK een geheim referendum georganiseerd om te toetsen of minstens de helft van het personeel akkoord was met de oprichting van een syndicale afvaardiging. De voorzitter van het Paritair Comité kwam vorige week tot de slotsom dat deze 50 procent ruimschoots overschreden werd.

Het syndicaal overleg kan dus starten! Volgende week gebeurt de aanstelling van 6 syndicaal afgevaardigden. De "installatievergadering" met de directie is voorzien op 21 februari.

Katrinahome zal ook voor het eerst sociale verkiezingen organiseren voor de samenstelling van een CPBW. Ook voor dit overlegorgaan zal de LBC-NVK het engagement van haar kandidaten ten volle ondersteunen.