Studiedagen Thuisverpleging Wit-Gele Kruis

Op 26 en 27 oktober 2017 organiseerde de LBC-NVK non-profit een studietweedaagse voor werknemers van het Wit-Gele Kruis thuisverpleging. Een 30-tal militanten namen deel aan de studiedagen in Oostende. Samen maakten ze een analyse van hun job en het Wit-Gele Kruis als werkgever en organisatie. Daarbij stonden de sterktes en zwaktes enerzijds en de kansen en bedreigingen anderzijds centraal.

“De thuisverpleging staat voor heel wat uitdagingen”, zegt Rik De Jaegher, sectorverantwoordelijke voor de LBC-NVK. “Naast de gekende thema’s zoals bijvoorbeeld de werkdruk en het personeelstekort, komen er ook evoluties inzake financiering, technologische en organisatorische ontwikkelingen op ons af. Daarom is het belangrijk om de hoofden bij elkaar te steken. De bedoeling is te komen tot een visie rond het werken in het Wit-Gele Kruis en kwaliteitsvolle zorg. We willen met het oog op de toekomst duidelijke standpunten innemen om de positieve zaken te versterken en de minder positieve zaken te verbeteren.”

“We blijven niet in een negatieve sfeer hangen”, vult Fanny aan. “Na deze oefening gaan we weer aan de slag en trekken we samen de kar. Dat is onze taak als vakbondsafgevaardigden. Ik werk als planningsbegeleidster in Oost-Vlaanderen, waar men werkt in zelfsturende teams. Het was zeer leerrijk om te horen waar ze in de andere provincies mee worstelen.”

Voor François, hoofdverpleegkundige in Wolvertem, was de tweedaagse ook een succes: “Het is absoluut een meerwaarde. Je ontdekt wat er leeft op de werkvloer en in de verschillende provincies. Ik stak hier dingen op die meteen toepasbaar zijn.”

“Inderdaad”, knikt Anouk, verpleegkundige en voorzitster van de Interzetel. “Het feit dat we er allemaal met beide voeten instaan maakt deze oefening heel praktijkgericht. De plannen van directies lijken op papier meestal mooi. Maar ze zijn in de praktijk niet haalbaar zolang je niet voldoende tijd en personeel hebt.”

“Directies zouden er goed aan doen om een gezonde work-life balance te ondersteunen, vervolgt ze. “Enkel op die manier wordt het werkbaar voor iedereen”. Het is noodzakelijk om nieuwe mensen aan te trekken én ze te houden. We doen allemaal onze jobs graag en willen het beter uitwerken, voor iedereen. Met de bedoeling dat we ons werk kunnen blijven doen en kwaliteitsvolle zorg kunnen leveren”, concludeert Anouk.