Verzoening brengt oplossing voor verzuchtingen personeel Groep Emmaüs

De Groep Emmaüs omvat zo’n 20 instellingen uit diverse non-profitsectoren in de provincie Antwerpen. De Groep, waarvan de hoofdzetel in Mechelen gevestigd is, biedt onder meer gezondheidszorg in twee ziekenhuizen, ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, enzovoort.

Al sinds jaren was de LBC-NVK er in geslaagd verbeterde collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) brugpensioen af te sluiten binnen de groep. De algemene CAO brugpensioen voor de sector voorzien in een bijpassing van de helft (50%) van het verschil tussen het laatste bruto maandloon en de werkloosheidsuitkering. Die bijpassing wordt door de werkgever betaald. Dankzij de inzet van de LBC-NVK was en is er in de CAO’s van Emmaüs een bijpassing van 70% voorzien.

Een cao brugpensioen kan je telkens voor maximum 3 jaar afsluiten. Onlangs wou de directie van Emmaüs plots cao’s van één jaar afsluiten. Een eigengereide beslissing die kandidaat-bruggepensioneerden dreigde te gijzelen en die voor de afvaardiging van de LBC-NVK onaanvaardbaar was en is.

Er werd dan ook een stakingsaanzegging ingediend en opgeroepen om deel te nemen aan een 24-urenstaking.

Die staking was gepland voor 19 februari, maar is nu afgezegd. Tijdens een verzoeningsvergadering op maandag 11 februari werden de werkgever en de afvaardiging van de LBC-NVK het eens over de verlenging van de CAO’s brugpensioen tot en met 31 december 2010 - opnieuw een periode van drie jaar dus!

Er werd ook de volgende engagementsverklaring opgesteld:

"Emmaüs heeft veel gemotiveerde medewerkers nodig. Er wordt onderzocht op welke wijze de aantrekkelijkheid van Emmaüs als werkgever kan verhogen, zowel voor nieuwe als voor bestaande werknemers. De financiële middelen zijn echter beperkt. De gemandateerde werknemersvertegenwoordigers in het centraal sociaal overleg engageren zich om constructief mee te werken aan het onderzoek en zijn bereid om alle voorstellen van de werkgever te bespreken en de werkgever engageert zich om alle voorstellen van de gemandateerde werknemersvertegenwoordigers in het centraal sociaal overleg, te bespreken. Dit betekent concreet dat er op korte termijn kan onderhandeld worden over de "Emmaüs-CAO arbeidsvoorwaarden". Ook de "Emmaüs-CAO brugpensioen" kan in de discussie betrokken worden."

Hiermee zijn, voor de LBC-NVK, alle voorwaarden vervuld om de stakingsaanzegging in te trekken.

De LBC-NVK meent wij hiermee tegemoet te komen aan de verzuchtingen van veel Emmaüs werknemers. Wij zullen in de komende periode, net zoals in dit en vele andere dossiers, steeds de stem van alle werknemers laten horen.

De LBC-NVK kiest resoluut de kaart van overleg, verantwoordelijkheid maar ook vastberadenheid.. Wie samen met ons deze kar wil trekken kan zich nog steeds kandidaat stellen voor de komende sociale verkiezingen.