Verzorgenden Sint-Mariaziekenhuis Halle gaan er op vooruit

Eerder schreven we al over een aantal onaanvaardbare praktijken in het ziekenhuis. Tijdens een onderhoud met de directie werd de zaak opgelost en een aantal afspraken gemaakt. De LBC-NVK deelde deze mee aan het personeel met het volgende pamflet:

  • De verzorgenden op materniteit kunnen blijven Na een aantal besprekingen met de verzorgenden en alle personeelsleden van de materniteit, de vakbondsafgevaardigden en de directie van ons ziekenhuis, hebben wij bereikt dat de verzorgenden (onder bepaalde voorwaarden) op hun eigen dienst kunnen blijven werken.
  • Extra-legale voordelen zitten in de lift Reeds twee maal heeft de vakbondsafvaardiging samen met de directie de voor- en nadelen van mogelijke extra-legale voordelen besproken. Onze prioriteit gaat vooral naar een inspringvergoeding en naar een groepsverzekering voor alle personeelsleden.
  • Vergoeding overuren Onze afvaardiging heeft een voorstel van protocol ingediend i.v.m. uitbetaling van effectieve overuren. Na vele maanden onderhandelen, aanpassen van uurroosters en het invoeren van de registratie van prestaties via de tikklok, doet de directie de deur open om de effectieve overuren uit te betalen.
  • Personeelstekort Ons ziekenhuis is in volle expansie: meer medisch-technische diensten, toevoeging of uitbreiding van diensten, uitbreiding van het gespecialiseerd medisch korps, dromen over overname van bedden… Vermeerdering van werk impliceert ook meer volk op de werkvloer. Hiervoor zullen uw afgevaardigden blijven strijden

De verzorgenden op de materniteit blijven - dat is belangrijk én goed nieuws. De LBC-NVK bedankt het personeel voor de vele warme solidariteitsbetuigingen. Solidariteit loont.