Vlaams parlement keurt kaderdecreet kinderopvang goed

vr 30 mrt 2012 -- Redactie

Woensdag 28 maart 2012 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende de organisatie van kinderopvang en peuters goed. De LBC-NVK ondersteunt de hervorming, het nieuwe kader, dat het kinderopvanglandschap moet hervormen en homogene kwaliteits- en subsidieregels moet invoeren.

Er zal ernstig moeten geïnvesteerd worden in de sector, zoveel is duidelijk. Want de LBC-NVK zal niet aanvaarden dat die hervorming financieel zal verhaald worden op de ouders of de werknemers in de kinderopvang.

De bestaande groepsgrootte moet op zijn minst gehandhaafd worden. De ratio kind/begeleider zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang is voor de LBC-NVK een breekpunt. Wij willen geen verhoging van de werkdruk in een sector die vandaag met moeite voldoende personeel vindt en waar begeleider in de kinderopvang een knelpuntberoep is. Wij willen dat de overheid voldoende financiële middelen voorziet om de kwaliteit te handhaven.

De LBC-NVK hoopt dat het werkveld nauw wordt betrokken bij het uitwerken van de uitvoeringsbesluiten zodat wij samen met de overheid voor een lange periode stabiliteit kunnen brengen in het kinderopvanglandschap.

Sectoren: 
Lees ook: