Werknemers beschutte werkplaatsen interpelleren ministers

De LBC-NVK (ACV) gaat op woensdag 29 april Ministers Milquet en Van Bremt interpelleren over hun houding ten aanzien van de weigering van de werkgevers om een aanvullende vergoeding bij economische werkloosheid te voorzien.

Vrijdag voerden zo’n 500 werknemers actie aan de gebouwen van de werkgeversfederatie VLAB. Onze vraag voor een aanvullende vergoeding is opnieuw in dovemansoren gevallen. Noch onze actie, noch een verzoeningsvergadering van 23 april hebben enig resultaat opgeleverd.

We willen de houding van de ministers kennen in dit dossier. Minister Milquet is minister van Werk en is onder andere bevoegd voor de subsidiëring van de lonen in de sector. Minister Van Brempt is Vlaams minister van Sociale economie en gaf de sector reeds middelen om de gevolgen van de economische crisis op te vangen.

Op woensdag 29 april verzamelt het Gemeenschappelijk Vakbondsfront bij Minister Milquet (Kunstlaan 7) om 10u30, en gaat daarna naar de kantoren van Minister Van Brempt (Koolstraat 35) (aankomst omstreeks 12u).