Werknemers beschutte werkplaatsen krijgen bijkomende vergoeding tijdelijke werkloosheid

Na maandenlange onderhandelingen en volgehouden acties is er een ontwerpakkoord bereikt over looncompensatie voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid worden gezet. Door de economische crisis heeft één op de vijf werknemers daar mee te maken.

Door het ontwerpakkoord komt er een bijkomende vergoeding voor die werknemers. Die bedraagt 6 euro voor gezinshoofden en 3 euro voor alleenstaanden en samenwonenden en dat van de eerste tot de zestigste dag economische werkloosheid.

Ook voor de berekening van de eindejaarspremie komt er een oplossing: vier weken economische werkloosheid tellen als gewerkte dagen voor de berekening van de eindejaarspremie. De Vlaamse overheid betaalt voor 2009 nog eens voor acht weken, wat het totale aantal op 12 weken brengt.

De komende dagen wordt het akkoord aan de werknemers voorgelegd. De stakingen die voor deze week waren aangekondigd worden dan ook opgeschort.