Werknemers beschutte werkplaatsen voeren actie in Tienen

400 werknemers uit de Beschutte Werkplaatsen in Tienen actie gevoerd voor compensatie bij economische werkloosheid.