Werknemers 'De Loods' tegen sluiting bioboerderij

Vrijdag 26 januari kwamen de werknemers van het Aalsterse maatwerkbedrijf de Loods voor een tweede maal op straat. Ze protesteerden tegen de plannen van de directie om de bioboerderij te sluiten. Ze hadden zich al eerder verzet tegen deze sluiting.

Deze boerderij is één van de tewerkstellingsprojecten van dit Aalsterse maatwerkbedrijf. De Loods stelt er doelgroepwerknemers te werk en het Aalsterse OCMW activeert er langdurig werklozen. De boerderij is ook bij élke Aalstenaar gekend voor zijn groenten- en fruitpakketten, de planten- en kruidenkwekerij en de lasagnes met ingrediënten van eigen kweek.

Maar de bioboerderij draait verlies, aldus de directie van de Gentse vzw Ateljee, die De Loods eind 2013 overnam. Die wil daarom de activiteiten afbouwen en de gronden en serres verkopen. De coördinator van het boerderijproject, die de visie van de leiding openlijk bekritiseerde, was het eerste slachtoffer van de besparingsdrift. Hij werd in december ontslagen.

De LBC-NVK betreurt, samen met de werknemers, dat de directie de maatschappelijke missie uit het oog verliest. Vzw De Loods en vzw Ateljee zijn sociale werkplaatsen, die subsidies krijgen om de tewerkstelling van kansengroepen mogelijk te maken. Winst kan daarbij onmogelijk de drijfveer zijn. Winst willen maken op de rug van mensen met een beperking kan niet. Winst maken met overheidssubsidies is ontoelaatbaar. Doorstromen naar een ander project is voor de werknemers van de boerderij niet haalbaar. Als zij hun job verliezen, dreigt werkloosheid.
De LBC-NVK hoopt dat het Aalsterse bestuur de werknemers steunt in hun strijd.