Werknemers heel tevreden met cao integratie en inburgering

do 29 jan 2015 -- Stef Doise

De integratiesector maakte de voorbije maanden een grote hervorming door. Vanaf 1 januari 2015 vallen alle diensten voor integratie, inburgering en sociaal tolken en vertalen onder het Agentschap Integratie en Inburgering. Dat agentschap werd in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Binnen enkele maanden zullen ook de Huizen van het Nederlands er deel van uitmaken.

Na lange en zware onderhandelingen slaagden we er in om op vrijdag 2 januari 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten die de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de integratie- en inburgeringssector vastlegt. We sommen hieronder de belangrijkste bepalingen op:

 • De arbeidsduur wordt verminderd van 38 naar 36 uur per week. Aangezien de werkelijke arbeidsduur toch 38 uur blijft, krijgt elke voltijdse werknemers 12 compenserende verlofdagen;
  • Werknemers tussen de 50 en de 54 jaar krijgen bijkomend 12 dagen vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP-dagen);
  • Werknemers ouder dan 55 jaar krijgen 24 VAP-dagen;
 • Naast de wettelijke vakantie worden extra verlofdagen voorzien door: een collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, een aantal bijkomende interculturele vakantiedagen en de toekenning van 11 juli als bijkomende feestdag;
 • Een eventuele wijziging van de standplaats van werknemers die voor 1 januari 2015 in dienst waren, moet bevestigd worden binnen de 2 jaar. Er zal dan collectief bekeken worden welke begeleidende maatregelen er nodig zijn;
 • Werknemers die in dienst komen na 1 januari 2015, kunnen gevraagd worden vanuit een andere standplaats te werken binnen een straal van 60 km van de woonplaats;
 • De regeling i.v.m. woon-werkverkeer van de socioculturele sector wordt toegepast én uitgebreid naar 100% terugbetaling van alle woon-werkverkeer met openbaar vervoer;
 • Elke werknemer krijgt maaltijdcheques van 6 euro;
 • Elke werknemer wordt op kosten van het agentschap aangesloten bij de hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid;
 • Voor elke werknemer komt er, bovenop de tweede pensioenpijler van de Vlaamse non-profit sector, een groepsverzekering als aanvullende pensioenpijler ten belope van 3% van het jaarloon;
 • Tegen het einde van dit jaar wordt er een nieuwe functieclassificatie uitgewerkt. De huidige werknemers behouden hun loonschaal en baremieke anciënniteit.

De cao werd in vier grote personeelsvergaderingen door meer dan 92% van de werknemers goedgekeurd. We kunnen dus met reden tevreden zijn over het bereikte resultaat.

Werk je in de sector van integratie en inburgering en heb je nog vragen over je loon- en arbeidsvoorwaarden of over de veranderingen in de sector, spreek dan je afgevaardigde van de LBC-NVK op je werk aan of spring binnen in het secretariaat van de LBC-NVK bij jou in de buurt.

Stef Doise, sectorverantwoordelijke LBC-NVK

Lees ook: