Werknemers sociale werkplaats De Loods krijgen koelboxen

Dat het warme weer van de voorbije dagen bijzonder geschikt is voor barbecues en late terrasje, moeten we jullie ongetwijfeld niet vertellen. Maar dat buiten werken bij deze temperaturen extra maatregelen vraagt is vanzelfsprekend.

Beschikken over voldoende water bijvoorbeeld en de mogelijkheid om dat koel te bewaren. De werknemers van de groendienst van de sociale werkplaats De Loods deden het de voorbije dagen zonder. Nochtans waren de koelboxen volgens de directie al weken eerder besteld.

Omdat de levering ervan uitblijft en het warme weer aanhoudt, vonden wij de tijd rijp voor actie en leverden 12 koelboxen.

De Loods heeft sinds de feitelijke overname door de directie van Ateljee Gent een facelift gekregen. Er wordt geïnvesteerd in gebouwen en machines, maar de afstand tussen directie en personeel is gegroeid. Daardoor verdwijnt het sociale luik meer en meer op de achtergrond en komen er strikte regels en procedures in de plaats.

Zo regent het verwittigingsbrieven en blijven de noodzakelijke maatregelen na de risicoanalyse door Securex uit. Meer nog de resultaten van deze bevraging door Securex werden, ondanks herhaaldelijk aandringen door de vakbondsafgevaardigden, nog niet besproken in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Daardoor laat de directie na om de nodige maatregelen te nemen voor het welzijn en welbevinden op de werkvloer. En dat terwijl de klachten blijven aanhouden en er ontslagen blijven vallen.

De LBC-NVK dringt er bij de directie op aan om voortaan bekwame spoed aan de dag te leggen bij het nemen en uitvoeren van gedragen beslissingen. Wij vragen ook dat de directie het sociaal overleg, de vakbondsafgevaardigden en de (doelgroep)werknemers respecteert en eindelijk de gepaste maatregelen in de afdeling Tuin voor werkbaar en veilig werk treft. Tenslotte willen we erop aandringen dat de directie paal en perk stelt aan pesterijen en grensoverschrijdend gedrag.