Yes! Een nieuw sociaal akkoord federale non-profit

Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-profit, en de steun van duizenden werknemers en militanten van de non-profit hebben we met de federale regering en de werkgevers een nieuw sociaal akkoord voor de periode 2017-2020 bereikt. Eindelijk opnieuw een meerjarenakkoord voor de federale non-profit! Het sociaal akkoord bevat voor 463 miljoen euro aan maatregelen voor de meer dan 170 000 werknemers uit de ziekenhuizen, de thuisverpleging, de diensten voor het bloed en de wijkgezondheidscentra.

De mensen van IF-IC (Instituut voor Functieclassificatie ) leggen in een nieuwsbrief uit hoe ze de komende periode de invoering van de nieuwe functieclassificatie zullen aanpakken. IF-IC heeft, in opdracht van de sociale partners, de functieclassificatie en het loonhuis van de federale non-profit uitgewerkt.