Nog niet alle werknemers in woonzorgcentra hebben een mondmasker

Vakbond publiceert resultaten van enquête in woonzorgcentra

De vakbonden ACV Puls en ACV Openbare diensten lanceerden vorige week een enquête bij hun leden die werken in de private en openbare woonzorgcentra in Vlaanderen.
Welke conclusies trekken ze uit de enquête?
(De resultaten kan je hier onder downloaden)

 • Sociaal overleg werkt: in veel woonzorgcentra gebeuren tijdelijke aanpassingen aan uurroosters op basis van overleg. Alle woonzorgcentra moeten deze weg van het gezond verstand volgen.
 • De werkdruk is door de coronapandemie nog gestegen. Alle werknemers moeten de kans krijgen om op tijd inhaalrust te nemen. De toeslagen voor overuren moeten, zonder enige discussie, tijdig worden betaald.
 • Na de corona-epidemie zal er maximaal moeten worden ingezet op het aanwerven van bijkomend personeel in de woonzorgcentra. Dit vragen we al jaren, er is géén tijd meer te verliezen. Voor de epidemie werd het tekort aan personeel op ongeveer 5.000 werknemers geschat (zorg en niet-zorg).
 • Mondmaskers en beschermingsmateriaal blijven cruciaal. Hoewel de situatie in de woonzorgcentra is verbeterd, krijgen nog niet alle werknemers een mondmasker. Dat kan niet. Alle werknemers die in contact komen met bewoners moeten beschermingsmateriaal krijgen. De voorraad aan beschermingsmateriaal moet worden toegelicht in het sociaal overleg (CPBW).
 • Ziek is ziek. Collega’s die ziek zijn, moeten thuis herstellen. Wie positief test op Covid-19 maar geen symptomen heeft, moet zeker 7 dagen thuis blijven. Dat is de regel! De richtlijn van de overheid is duidelijk: alleen in uitzonderlijke gevallen kan je in een Covid-19 afdeling werken (cohorte). Sommige werkgevers zetten druk op deze werknemers om te blijven werken. Dat moet ophouden!
 • Regelmatig testen en hertesten van bewoners en werknemers is absoluut nodig.
 • Vorige week ontstond er grote beroering toen de Nationale Veiligheidsraad aankondigde dat er opnieuw bezoek mogelijk was in woonzorgcentra en voorzieningen. Niemand was er klaar voor. De maatregel was waarschijnlijk goed bedoeld maar kwam veel te vroeg.

  Daarom is er beslist dat er voor verschillende sectoren een regeling wordt uitgewerkt die rekening houdt met de gezondheid van de bewoners en van het personeel, de personeelsbezetting en de werkdruk, het gebouw, de kwetsbaarheid enzovoort. Ook zal het CPBW een advies moeten geven. De gesprekken hierover lopen nog maar we vragen uitdrukkelijk dat het advies van het sociaal overleg wordt nageleefd.

  Olivier Remy, ACV Puls, sectorverantwoordelijke ouderenzorg