Ook de Brusselse non-profit heeft nood aan een kwalitatief budget!

Op 26 november kondigde Brussels minister-president Rudi Vervoort ook voor het personeel van de Brusselse non-profit een aanmoedigingspremie aan van 985 euro. Dat is zonder meer goed nieuws. Anderzijds is het wachten op voldoende structurele middelen om ook in Brussel een nieuw sociaal akkoord mogelijk te maken.

Terwijl de federale en de Vlaamse regering respectievelijk een miljard en 577 miljoen euro hebben vrijgemaakt voor nieuwe sociale akkoorden, blijft een ambitieus signaal in Brussel voorlopig uit. Voor het komende jaar wordt er slechts 7,5 miljoen euro vrijgemaakt, een budget dat geenszins in verhouding staat tot de noden op het terrein.
De inspanning van het gewest om het personeel van de Brusselse non-profit binnenkort dezelfde aanmoedigingspremie uit te betalen als het personeel van de ziekenhuizen wordt geapprecieerd maar is niet voldoende. Er is nood aan structurele budgetten om meer personeel aan te kunnen nemen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de lonen te verhogen.
Er is vandaag al een grote kloof tussen de loon-en arbeidsvoorwaarden in de voorzieningen gefinancierd door de GGC (gemeenschappelijke gemeenschapscommissie)* en de COCOF en die in de rest van het land. Door vandaag verhoudingsgewijs opnieuw minder te investeren, dreigt deze alleen maar groter te worden. Onaanvaardbaar, en een reden om de druk op de Brusselse regering op te voeren.

*Ongeveer 6500 werknemers (VTE) vallen onder de COCOM. Het betreft onder andere Nederlandstalige werknemers in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg.