Pamflet: Acv puls eist een stevig sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit sectoren!

(Vlaamse Non-Profit sectoren, dat zijn: gezinszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, maatwerkbedrijven, sociale economie, socio-culturele sector, kunstensector, kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse diensten gezondheidspromotie en -preventie, ouderenzorg/woonzorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), initiatieven beschut wonen, revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen.)

Beste werknemer uit de Vlaamse non-profitsectoren,

De grote online Non-Profit Actiedag van 18 juni, met alle sectoren samen, bracht heel wat in beweging en kreeg veel weerklank. Wie het toch gemist zou hebben kan nog steeds een kijkje nemen op www.samenvooreenpact.be

Voor de federale zorgsector (bv. ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra) legde de federale regering recent een budget van 1 miljard euro op tafel. Na onderhandelingen hebben we daarmee een stevig sociaal akkoord kunnen realiseren voor alle werknemers in de federale zorgsector.

‘En hoe zit het dan voor ons in de Vlaamse non-profit sectoren?’

Dat is een heel juiste en terechte vraag.

Het standpunt van ACV Puls is daar zeer duidelijk over: ook voor alle werknemers in alle non-profit sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering moet er een stevig sociaal akkoord komen. Een nieuw Non-Profit Pact voor iedereen: een degelijk loon, meer werknemers op de werkvloer, minder werkdruk en betere arbeidsomstandigheden.

Voor ACV Puls is het niet aanvaardbaar dat er een verschil zou gemaakt worden omdat je onder de ene of onder de andere regering valt. Of erger nog, dat de Vlaamse sectoren zouden achterblijven.

Op 8 juli gingen de onderhandelingen met de Vlaamse regering van start.

Vakbonden en werkgevers hadden samen een onderhoud met Vlaams minister-president Jambon en de top van de Vlaamse regering. Er is het engagement uitgesproken dat er een stevig sociaal akkoord moet komen.

Wij willen van de Vlaamse regering een vergelijkbare vooruitgang en verbetering zoals in het budget van de Federale regering. Het zal nodig zijn dat de Vlaamse regering een substantieel budget voorziet voor structurele maatregelen. Die investering is absoluut noodzakelijk. Ook van de Vlaamse overheid willen we geen alibi horen waarom ze voor de werknemers van zorg en welzijn niet zouden doen wat al lang noodzakelijk is.

Wij willen een intensieve onderhandelingskalender. Zodat de zaken vooruitgaan en we niet maandenlang in een onderhandelingskamer zitten.

STEUN HET SAMEN MET ONS: het nieuw Non-Profit Pact voor iedereen moet er komen! Op ACV Puls kan je rekenen!

HET MOET ANDERS!
HET MOET BETER!
HET MOET SNELLER!

Downloads: