Pamflet: een stevig sociaal akkoord bereikt voor de federale zorgsectoren: vakbondswerk loont!

(Federale zorgsectoren, dat zijn: ziekenhuizen, residentiële psychiatrie, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, Rode Kruis/Diensten voor het bloed.)

Beste werknemer uit de Federale non-profitsectoren

Van meet af aan in de coronacrisis sprak ACV Puls klare taal: de Federale overheid moet met degelijke en structurele oplossingen over de brug komen. Een degelijk antwoord geven op de noden van de sector. Niet met alleen maar schouderklopjes, niet met een eenmalig doosje merciekes. En niet met nieuwe smoesjes om opnieuw niet te doen wat al zolang noodzakelijk is: investeren in zorg en welzijn. De ongezien heftige coronatijd legde die realiteit pijnlijker bloot dan ooit.

HET MOET ANDERS, HET MOET BETER, HET MOET SNELLER!

De grote online Non-Profit Actiedag van 18 juni bracht heel wat in beweging en kreeg veel weerklank. Wie het toch gemist zou hebben kan nog steeds een kijkje nemen op www.samenvooreenpact.be
Met alle non-profit sectoren samen voerden we actie voor een nieuw Non-Profit Pact voor alle werknemers: een degelijk loon, meer werknemers op de werkvloer, minder werkdruk en betere arbeidsomstandigheden!

Na onderhandelingen legde de Federale regering recent een structureel budget op tafel van maar liefst 1 miljard euro.

Een recordbedrag. Met dat budget hebben we een stevig sociaal akkoord kunnen realiseren voor alle werknemers in de federale zorgsector.

 • 500 miljoen euro voor loonsverhoging
  Met dit budget worden de nieuwe loonschalen IFIC ineens volledig voor 100 % gerealiseerd, versneld op een periode van 2 jaar (2021-2022), én dat voor alle beroepsgroepen. Een resultaat dat anders nog vele jaren had kunnen duren.
 • 100 miljoen euro voor betere arbeidsomstandigheden
  Met de werkgevers zullen collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) worden onderhandeld over het jaarlijks recht op 3 weken opeenvolgende vakantie, het recht op individuele vorming, stabielere en betere arbeidsovereenkomsten, stabiele en voorzienbare uurroosters, preventie en bestrijding van burn-out, het voorkomen van uitstroom vanuit korte loopbanen, het verbeteren van de combinatie van werk en privéleven en sociale garanties bij de vorming van de ziekenhuisnetwerken (formeel sociaal overleg op niveau van het netwerk, behoud van tewerkstelling, garanties loon- en arbeidsvoorwaarden).
  ACV Puls rekent op de toegezegde ernst van de werkgevers om deze CAO’s op zeer korte termijn af te ronden zodat ze snel uitvoerbaar zijn op de werkvloer.
 • 400 miljoen euro voor extra jobs, inclusief een jaarlijkse verhoging met 35,4 miljoen euro voor extra opleidingstrajecten tot zorgpersoneel
  Meer dan 4.000 blijvende ‘voltijdse eenheden’ aan extra jobs en minstens 1.000 extra bijkomende opleidingstrajecten per jaar om werknemers uit andere sectoren in optimale voorwaarden gekwalificeerd op te leiden naar beroepen in de zorgsectoren.
 • Structurele maatregelen
  Verbeteren van de normeringen voor alle diensten (met als 1ste stap de “hoofdverpleegkundigen uit de norm halen” wat een effectief en controleerbaar gevolg moet hebben dat er een extra verpleegkundige bijkomt op elke afdeling. Ook voor de andere beroepsgroepen moeten normen worden opgesteld om de noodzakelijke personeelsbezetting te garanderen en de werkbelasting te beheersen. Er zullen ook mobiele equipes voor het niet-zorgpersoneel uitgebouwd worden om in onmiddellijke vervanging te kunnen voorzien bij afwezigheid van collega’s.

En hoe staan je collega’s ervoor in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren?

De Vlaamse zorg- en welzijnssectoren, dat zijn: gezinszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, maatwerkbedrijven, sociale economie, socio-culturele sector, kunstensector, kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse diensten gezondheidspromotie en -preventie, ouderenzorg/woonzorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), initiatieven beschut wonen, revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen.

Dat er voor alle non-profit werknemers onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering ook een stevig sociaal akkoord moet komen spreekt voor zich. De Vlaamse regering kwam helaas nog niet met een budget over de brug. Voor ACV Puls is het onaanvaardbaar dat er politiek een verschil zou gemaakt worden omdat je als werknemer onder de ene of onder de andere regering valt. Op 8 juli zijn we de onderhandelingen met de Vlaamse regering gestart. Wij willen van de Vlaamse regering een vergelijkbaar substantieel budget voor vooruitgang en verbetering. Op korte termijn, niet maandenlang in een onderhandelingskamer moeten zitten voor wat noodzakelijk is.

Wees solidair met je collega’s: het nieuw Non-Profit Pact moet er komen voor iedereen!
Op ACV Puls kan je rekenen!

Downloads: