Personeel spoeddienst AZ Groeninge protesteert tegen torenhoge werkdruk

Sommige patiënten moeten tot acht of tien uur wachten op de spoeddienst, terwijl het personeel zelfs geen tijd heeft om te eten. Dit soort taferelen zijn het gevolg van de hoge werkdruk op de spoeddienst van het Kortrijkse AZ Groeninge-ziekenhuis.

In 2018 werden daar 13% meer spoedgevallen geregistreerd dan het jaar daarvoor, zo’n 5.000 patiënten meer. Zag een verpleegkundige in 2017 nog zo’n 970 patiënten, dan waren er dat in 2018 1151. In dezelfde periode steeg het aantal inschrijvingen voor een onthaalmedewerker van 3970 naar 4480.

Bovendien wordt het personeel van de spoeddienst voor méér en méér taken ingezet. Zo is de spoeddienst een expertisecentrum voor patiënten met een beroerte. De directie wil er ook een expertisecentrum voor patiënten met zware traumatische letsels oprichten. Van de 2 verpleegkundigen die nodig zijn per trauma-patiënt, is er in de praktijk maar één aanwezig.

Doordat de werkdruk op andere diensten ook hoog is, worden een aantal van die taken doorgeschoven naar de spoeddienst. De medewerkers van de spoedopname helpen hun collega’s graag. Maar dit mag de goede werking van de eigen dienst niet in de problemen brengen.

“De werkdruk is problematisch,” aldus hoofdafgevaardigde voor LBC-NVK Danny De Brabandere, “Zo is het wachten tot er fouten gebeuren. De veiligheid komt in het gedrang.”

Daarom hield het personeel van deze dienst een werkonderbreking op maandag 18 februari. Want de directie is niet bereid om rond de tafel te gaan zitten voor grondig overleg over deze kwestie. Wel pakte ze in de pers uit met 32 extra aanwervingen. Daarvan zouden er 17,5 het zorgdepartement komen versterken. De LBC-NVK-delegatie analyseerde het plan en ziet maar een netto-stijging van 5 full times waarvan er niet één op de spoeddienst of op een verpleegdienst zal komen werken.

In het AZ Groeninge was er in de loop der jaren een consensus gegroeid om de bestaffing voor het zorgdepartement in overleg te bespreken en te verdelen. Met de komst van een nieuwe directie is er nog weinig overleg en dreigt de evolutie naar een conflictmodel. De LBC-NVK-afgevaardigden betreuren dit.