Maatwerkbedrijven

Persoonsvolgende financiering

Het financieringssysteem in heel wat sectoren wordt gewijzigd. In plaats van het aanbod wordt de vraag gesubsidieerd, de zogenaamde persoonsvolgende financiering.

Maatwerkdecreet

Het maatwerkdecreet zorgt ervoor dat er binnenkort geen beschutte of sociale werkplaatsen meer zullen zijn. Voortaan worden ze maatwerkbedrijven genoemd.

Website pensioenfondsen vernieuwd

di 17 jun 2014 -- Redactie

Weet je nog, de tweede pensioenpijler van de non-profit? Dat aanvullend pensioen is sinds dik drie jaar een feit. Het is één van de verwezenlijkingen van de non-profitakkoorden 2006-2010.

Volg een opleiding en behoud je loon terwijl je studeert!

di 11 mrt 2014 -- Redactie

De LBC-NVK zorgde er mee voor dat in het Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA4) geïnvesteerd werd in ‘kwalificerende trajecten’. Dat zijn beroepsgerichte opleidingen die leiden tot een kwalificatiebewijs.

Fikse verhoging eindejaarspremie werknemers Vlaamse zorg, welzijn en cultuur

ma 9 dec 2013 -- Redactie

Werk je in één van de sectoren van de Vlaamse zorg, welzijn en cultuur dan hebben wij heel goed nieuws voor jou! In 2013 is je eindejaarspremie een heel stuk hoger dan vorig jaar. Door de onderhandelingen, ondersteund door volgehouden acties van de LBC-NVK, kon er voor 2011-2015 met de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord voor de sector ondertekend worden. Daar staat de verhoging van de eindejaarspremie in.

Werkgevers sociale werkplaatsen weigeren cao landingsbaan te tekenen

di 19 nov 2013 -- Redactie

Doordat de federale regering de wetgeving over het tijdkrediet wijzigde moeten er op het niveau van de sector afspraken gemaakt worden over de toekenning van de landingsbaan. In de sector van de sociale werkplaatsen weigeren de werkgevers zo'n afspraken te maken. Daardoor kan het omkaderingspersoneel dat wel aan de voorwaarden voldoet niet langer genieten van de landingsbaan.

Hier komt de pensioenfiche

wo 2 okt 2013 -- Redactie

De komende weken valt bij de duizenden werknemers uit zorg, welzijn en cultuur de pensioenfiche in de bus. Het pensioenfonds stuurt deze fiche naar elke rechthebbende uit de sector.

Pagina's

Abonneren op Maatwerkbedrijven