Socioculturele sector

Hoe geraak je op 6 november in Brussel?

do 23 okt 2014 -- Redactie

Op donderdag 6 november geven we de aftrap van een reeks acties tegen de blinde besparingsplannen van de regering. Dan organiseren we in Brussel een grote nationale manifestatie. Ontdek hier hoe je die dag in Brussel geraakt.

Betoog op 6 november mee tegen besparingen in cultuur

ma 20 okt 2014 -- Redactie

De Vlaamse Regering heeft beslist te besparen. Er "moet" bespaard worden in de brede socioculturele sector. Het sociaal-cultureel werk, erfgoed, kunsten, media, jeugd, … ze moeten er allemaal aan geloven. De LBC-NVK vindt dat onbegrijpelijk.

Hongermaal of feestmaal? Wat krijg jij op je bord?

ma 20 okt 2014 -- Redactie

Wat heeft de regering allemaal bekokstoofd? Volgens het ACV is het een hongermaal voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Minder inkomen en dus minder koopkracht. Maar het is een waar feestmaal voor de rijken en de ondernemers

Website pensioenfondsen vernieuwd

di 17 jun 2014 -- Redactie

Weet je nog, de tweede pensioenpijler van de non-profit? Dat aanvullend pensioen is sinds dik drie jaar een feit. Het is één van de verwezenlijkingen van de non-profitakkoorden 2006-2010.

Startjob voor 150 jongeren in socioculturele sector

vr 6 jun 2014 -- Redactie

Werk zoeken als jongere is vaak een frustrerende bezigheid. Aan motivatie en enthousiasme geen gebrek maar voor enorm veel jobs is ervaring vereist. Maar hoe kan een jongere ervaring opdoen als hij nergens de kans daarvoor krijgt? Om werkgevers in de socioculturele sector te stimuleren om te investeren in iemand die nog niet lang is afgestudeerd ontwikkelde de LBC-NVK samen met de sociale partners "Startjob".

Studiedag cultuursensitieve zorg

Op vrijdag 23 mei 2014 organiseert VIVO, het vormingsinstituut van de non-profit, in samenwerking met LBC-NVK, een dag in het teken van cultuursensitieve zorg.

Pagina's

Abonneren op Socioculturele sector