Graag gedaan

Nieuw bestuur Huize Eigen Haard

do 27 sep 2007 -- Redactie

Na jaren van sociale onrust waarbij het personeel van Huize Eigen Haard hardnekkig bleef vechten tegen het wanbeleid van de raad van bestuur en enkele opeenvolgende directieleden, lijkt er eindelij

Goed nieuws bij Landelijke Kinderopvang

di 25 sep 2007 -- Redactie

In veel intitiatieven voor buitenschoolse opvang en in enkele kribbes werkt personeel dat met FCUD-geld (Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten) wordt gefinancieerd.

Personeelsvergadering rusthuis Nazareth

do 21 jun 2007 -- Redactie

GOETSENHOVEN — De laatste tijd werden de syndicale afgevaardigden van de LBC-NVK (ACV) aangesproken over tal van problemen en met tal van vragen over de werking van het rustoord Nazareth.

Pagina's

Abonneren op Graag gedaan