Te zware werkdruk en gebrek aan respect doen emmer overlopen bij Armonea

Op donderdag 17 oktober 2019 voerden de werknemers van Armonea actie aan het woonzorgcentrum Gaerveld in Hasselt. Zo wilden ze hun ongenoegen uiten.

Ingrid Maurissen, vakbondsverantwoordelijke van ACV Puls: “De maat is meer dan vol. Elke dag zet het personeel van alle woonzorgcentra van Armonea zich met hart en ziel in voor de vele bewoners, maar dagelijks ervaren ze ook de toenemende werkdruk en het groeiende personeelstekort.

Op vele plaatsen blijft het aantal meeruren stijgen. Vaak wordt de recuperatie daarvan gefaseerd toegestaan, in halve uren en zonder inspraak van het personeel.

We merken dat de directie in vele vestigingen bespaart op personeel. De werkdruk wordt op deze manier onhoudbaar, en de zorg lijdt daaronder.

Daar komt nog bij dat uurroosters op sommige plaatsen te laat worden gegeven. Ondanks gemaakte afspraken worden nog altijd onderbroken diensten ingepland. Dat zet veel druk op de combinatie werk-privéleven. Langdurig zieke collega’s worden ook niet op tijd vervangen.”

Drie cao’s lopen af

Op 31 december 2019 lopen bij Armonea drie cao’s af: over de ‘verstoringspremie’, de maaltijdcheques en het gebruik van tijdskrediet. Hierover zijn al gesprekken gevoerd. Maar een akkoord is er nog niet.

“Het is genoeg geweest”, zegt Ingrid Maurissen. “De werknemers willen genoeg handen op de vloer en verlangen dat de extra gepresteerde uren correct kunnen worden gerecupereerd. Vakantiedagen moeten normaal kunnen worden opgenomen. De werknemers eisen respect van de directie”.

“Onze boodschap is duidelijk: we verwachten dat de directie met oplossingen over de brug komt zodat er kwaliteitsvolle zorg kan worden gegeven, in de juiste werkomstandigheden”.