Vakbondsdelegaties Leuvense ziekenhuizen gaan samenwerken

Op 16 juni hebben de ACV Pulsdelegaties van het UZ Leuven, het regionaal ziekenhuis Tienen, het AZ Diest en het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De vakbondsafgevaardigden van de ziekenhuizen willen zo hun samenwerking stroomlijnen.

Sinds december 2019 vormen hun ziekenhuizen samen het ziekenhuisnetwerk Plexus. De overheid stuurt al een tijd aan op de samensmelting van ziekenhuizen tot netwerken. De diensten en zorgafdelingen zouden dan over de verschillende ziekenhuizen verdeeld kunnen worden. Niet elk ziekenhuis van een netwerk hoeft dan een materniteit te hebben bijvoorbeeld. Zo wil de overheid de zorg efficiënter organiseren.

Maar vragen over de plannen van de directies met dit netwerk blijven onbeantwoord. Alle pogingen om tot een gezamenlijk overleg te komen, liepen op niets uit.

In afwachting van dat gesprek besloten de afgevaardigden van deze ziekenhuizen om alvast zelf de handen in elkaar te slaan. Ze gaan op regelmatige tijdstippen overleggen, standpunten bepalen en informatie uitwisselen. Binnen deze ‘Plexus-stuurgroep’ zal er regelmatig naar de verschillende ACV-pulskernen gecommuniceerd worden door de vertegenwoordigers.

Vanuit ACV Puls zijn we bezorgd over de loon- en arbeidsvoorwaarden. We willen ook dat de tewerkstelling behouden blijft. En alle activiteiten van het ziekenhuisnetwerk moeten onder de bevoegdheid van het paritair comité van de ziekenhuizen vallen. Bepaalde diensten afstoten en extern organiseren waardoor er andere loonvoorwaarden zouden gelden, is geen optie. Dwingende regelgeving rond ziekenhuisnetwerken, die er nog steeds niet is, zou hier veel zorgen kunnen wegnemen.

We wensen deze collega's een vruchtbare samenwerking. Van onderuit, samen ieders belangen behartigen, was altijd al een recept voor goed vakbondswerk. Dat zal deze keer niet anders zijn.