Vandaag is het sociaal akkoord voor de federale non-profit officieel ondertekend!

(Federale zorgsectoren, dat zijn: ziekenhuizen, residentiële psychiatrie, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, Rode Kruis/Diensten voor het bloed.)

Hoezo vandaag? Het sociaal akkoord voor de federale non-profit was inderdaad al een gebeiteld feit op 7 juli 2020. Sindsdien kwam er eindelijk ook een nieuwe federale regering, die vandaag officieel het sociaal akkoord ondertekent en bevestigt. Een recordbedrag van 1 miljard euro wordt ingezet voor de lonen, de verbetering van de werkomstandigheden, meer personeel en meer opleidingstrajecten. Onze boodschap dat het om stevige én structurele maatregelen moet gaan, is gehoord en beantwoord door de federale regering. Ondertussen wordt er niet stil gezeten. We trekken hard aan de kar om alle elementen van het sociaal akkoord uit te voeren zoals het hoort.

Waar blijft de Vlaamse regering om een stevig sociaal akkoord te maken voor de Vlaamse non-profit?
(De Vlaamse non-profit, dat zijn: gezinszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, maatwerkbedrijven, sociale economie, socio-culturele sector, kunstensector, kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse diensten gezondheidspromotie en -preventie, ouderenzorg/woonzorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), initiatieven beschut wonen, revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen.)

Onze boodschap aan de Vlaamse regering is al van in het begin van de onderhandelingen even duidelijk: de werknemers van de Vlaamse non-profit mogen en zullen niet achterblijven! Ze verdienen een gelijke behandeling. Geen verder uitstellen of laten aanslepen dus, de Vlaamse regering moet met een even stevig budget komen voor een degelijk nieuw sociaal akkoord. Elke werknemer verdient respect en waardering, en jazeker dat moet zich ook uitdrukken in een stevig budget voor structurele oplossingen! Op die lijn zullen we samen stand houden tot er resultaten zijn.

Of moet het dan echt eerst tot acties komen…