Vlaamse regering haalt minder geld weg bij 4200 personen met een handicap

Minister van Welzijn Wouter Beke liet gisteren weten dat de aanpassing van de persoonsvolgende budgetten in de sector voor personen met een handicap niet wordt uitgevoerd zoals voorzien. De dalingen worden beperkt tot 15%. Zonder hervorming zou de zogenaamde correctiefase 2 hebben geleid tot onoverkomelijke problemen voor gebruikers en zorgaanbieders.

Heel wat meerderjarige personen met een handicap krijgen vandaag een persoonsvolgend budget om zorg in te kopen. In principe zou dit budget bepaald moeten zijn op basis van zorgzwaarte en zorggebruik, maar om historische redenen bestaan er voorlopig nog grote verschillen tussen gebruikers en zorgaanbieders. De Vlaamse regering kondigde in 2019 al aan deze verschillen weg te willen werken, weliswaar zonder hiervoor bijkomende middelen vrij te willen maken.

Het resultaat: een herverdeling van budgetten, waarbij de winst van de een, verlies betekent voor de ander. In de meeste gevallen blijft dit al bij al beperkt, maar sommige gebruikers zouden na verloop van tijd een aanzienlijk deel van hun persoonsvolgend budget zien verdwijnen. In een systeem waarin de zorgaanbieders rechtstreeks afhankelijk zijn van deze budgetten, heeft dit een onmiddellijke impact. Want zij moeten dezelfde zorg garanderen, maar met minder middelen.

‘Ook goede maatregelen kunnen ongewilde gevolgen hebben,’ liet de minister weten in zijn persbericht. Gewild of niet, de huidige problemen waren perfect voorspelbaar. Al vanaf het begin heeft ACV Puls gewaarschuwd voor de negatieve impact van grote dalingen, bijvoorbeeld bij zorgaanbieders die sterk inzetten op dagactiviteiten of zelfstandig wonen. De druk op de tewerkstelling zou er zo groot worden, dat men de zorg onmogelijk zou kunnen garanderen.

Dat het principe van budgetneutraliteit voor het eerst wordt verlaten, is uiteraard goed nieuws. Maar voor veel mensen met een handicap en zorgaanbieders blijft het een kleine pleister op een grote wonde.

Met de huidige hervorming vijlt minister Beke nu de scherpste kantjes af van correctiefase 2. Concreet kunnen de budgetten maximaal met 15% dalen, terwijl er geen maximum is voor eventuele stijgingen. Dat het principe van budgetneutraliteit voor het eerst wordt verlaten, is uiteraard goed nieuws. Maar voor veel mensen met een handicap en zorgaanbieders blijft het een kleine pleister op een grote wonde.

Om échte ‘zorg op maat’ mogelijk te maken, moet de Vlaamse regering nog extra investeren. ACV Puls blijft daarvoor ijveren. Dat hebben we in 2020 gedaan, en dat zullen we in het komende jaar blijven doen. Met deze beslissing vatten we 2021 alvast aan met een opsteker.