Vollenbak Vooruit voor de non-profit | 2 juni | Brussel

De non-profit komt op straat op 2 juni. De werknemers van zorg, welzijn en cultuur vragen de overheden om dringend méér te investeren in de sector. Om de werkdruk te verlagen enom de werkomstandigheden te verbeteren. Zo maken we de jobs in onze sector beter werkbaar. Alleen zo willen meer mensen aan de slag in de non-profit. Geen standstill dus, maar Vollenbak Vooruit!