Wat betekent VIA 6 voor de kinderopvang en de onthaalouders? (PC331)

MEER LOON?
De lonen van alle werknemers verhogen met minstens 1,7 procent op elk moment van de loopbaan. Werk je in een kinderdagverblijf dan kan dat voor de barema’s kinderbegeleider (B2a), kinderverzorger (B2b), verpleegkundige (MV1), dienstverantwoordelijke gezinsopvang (MV1 bis) en diensthoofd groepsopvang (B1b) nog (veel) meer zijn. Om het werk in de sector aantrekkelijker te maken zijn vooral de startlonen gevoelig verhoogd. Ook wie verder in de carrière zit, wint. De huidige barema’s lopen ten einde na ongeveer 25 loopbaanjaren. In de toekomst zullen deze tot 35 jaar anciënniteit verder lopen. Tussen 25 en 35 jaar anciënniteit komt er op die manier een bijkomende loonsverhoging van 1,4 procent.

Kinderdagverblijven
Ben je tewerkgesteld in een kinderdagverblijf dat vroeger zelfstandig was (trap 2B), dan kan je bijkomend rekenen op een loonsopslag. Deze stijging is de vijfde van zeven stappen om jullie loon op dezelfde hoogte te brengen als de werknemers in andere kinderdagverblijven (Trap 2A).
Werk je in een zelfstandig kinderdagverblijf (trap 1 of trap 0) en schakelt je werkgever dit jaar om naar een vergunning trap 2B, dan zal jouw loon evenredig stijgen als dat van je collega’s, tewerkgesteld in een kinderdagverblijf trap 2B.

Buitenschoolse kinderopvang
Kinderbegeleiders uit de erkende en gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang krijgen, net als hun collega’s in de kinderdagverblijven een basisbarema.

Onthaalouders
Onthaalouders met werknemersstatuut zullen maandelijks € 1889,97 op hun rekening zien verschijnen. De vaste en variabele onkostenvergoeding stijgt met 1,7%. Ook Onthaalouders met sociaal statuut laten we niet in de kou staan. Zij ontvangen binnenkort een bijkomende onkostenvergoeding van € 0,36 per kind per opvangdag.
De nieuwe barema’s treden ten laatste in juli 2021 in werking. Intussen komt er met de consumptiecheques een loonvoordeel jullie richting uit. Onthaalouders met een sociaal statuut krijgen eveneens een consumptiecheque of een gelijkwaardig voordeel ter waarde van € 300,00.

MEER KWALITEIT?
Om ervoor te zorgen dat je het werk langer en met plezier kan volhouden creëren we extra jobs in zowel de groeps- als gezinsopvang. Er zullen 264 VTE pedagogische coaches ingezet worden op de werkvloer. Zo komt er voor kinderbegeleiders tijd vrij om naast verzorgende taken meer bezig te zijn met de groei – en ontwikkeling van baby’s en peuters.
Als kers op de taart zijn we erg blij dat we 272 VTE onthaalouders een volwaardig en verbeterd werknemersstatuut kunnen aanbieden.
Wij houden je op de hoogte van elke stap die we zetten bij de uitvoering van al deze maatregelen.

Hoe gaat het nu verder?
De voordelen van dit sociaal akkoord zijn er voor alle werknemers van de Vlaamse non-profitsectoren. Het akkoord zelf hebben we natuurlijk te danken aan onze vele militanten en leden. Daarom leggen we dit akkoord eerst nog eens aan hen voor.
Na hun goedkeuring, zal ACV Puls er op toezien dat dit akkoord in de praktijk wordt omgezet.