Wat betekent het VIA6 voor de private ouderenzorg (pc330)?

Witte rook! De besprekingen voor een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit zijn afgerond. Met het budget van 577 miljoen euro per jaar worden de lonen gevoelig verhoogd. Dat was al bekend sinds december. Nu zijn er ook afspraken over meer personeel én over maatregelen die het werk in de sector aantrekkelijker moeten maken.

MEER PERSONEEL EN NIEUWE PERSONEELSNORMEN
Vanaf 1 juli 2021 komt er financiering bij voor de aanwerving van 2.264 VTE. Dat komt neer op ongeveer 2.900 voltijdse of deeltijdse collega’s.
Hoe zal dit gebeuren?

 • het onderscheid tussen de oude personeelsnormen (ROB en RVT) wordt weggewerkt. Daarmee kunnen 1.573 VTE aangeworven worden.
 • het ontwerp VIA 6 voorziet ook 45 miljoen euro goed voor nog eens 691 bijkomende aanwervingen
 • hoeveel nieuwe collega’s elk woonzorgcentrum zal kunnen aanwerven hangt af van het aantal “RVT erkenningen” en het bovennormpersoneel. Cijfers per WZC worden door Regering in de komende weken verspreid.
 • welke functies kunnen aangeworven worden: zorg- en welzijnsfuncties (zorgkundigen, kiné, verpleegkundigen) ondersteunende functies, woon- en leefbegeleiding, palliatieve zorg, infectieziektebestrijding
 • het moet gaan over jobs van onbepaalde duur. Het kan gaan over aanwervingen of het verhogen van de jobtime van deeltijdse collega’s.
 • de werknemersafgevaardigden in het sociaal overleg zullen mee beslissen over de keuze van de functies

Om van 1 april tot 31 september 2021 tijdelijke aanwervingen te kunnen doen (zoals jobstudenten) om de opname van de inhaalrust van de Corona overuren mogelijk te maken wordt er éénmalig 22 miljoen euro vrijgemaakt.
De Vlaamse regering heeft gisteren ook beslist om de tijdelijke ondersteuning te verlengen tot eind dit jaar om de leegstand door Corona te compenseren. Dit staat los van het sociaal akkoord maar het is een belangrijke maatregel waar we als vakbonden om hadden gevraagd. Tijdelijke contracten hoeven niet stopgezet te worden en ontslagen uit besparingen kunnen zo vermeden worden.

BETERE LONEN
Het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) wordt in een keer ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Op die manier worden de lonen gelijkgetrokken met deze in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.
Hoe zal dit gebeuren?

 • in de loop van de maand mei krijgen de werknemers die nog niet zijn ingestapt in IFIC de infofiche met de IFIC loonschaal aan 100%. Zij kunnen tegen eind juni beslissen om al dan niet in te stappen in IFIC.
 • de werknemers die in IFIC waren ingestapt in april 2019 of daarna in dienst zijn gekomen krijgen automatisch het IFIC barema aan 100%
 • ACV Puls biedt een eenvoudige calculator aan. Met deze tool kan je berekenen wat IFIC 100% precies zal inhouden.
 • alle werknemers die in IFIC stappen krijgen in juli het achterstallig loon van het nieuwe IFIC barema voor de maanden april, mei en juni.
 • dat achterstallig loon wordt aangevuld met een premie tot een “IFIC toeslag”. De IFIC toeslag is gelijk voor alle werknemers (in verhouding tot je arbeidstijd). Het bedrag van de IFIC toeslag wordt vastgelegd in de komende weken.
 • de werknemers die ervoor kiezen om niet in IFIC te stappen krijgen ook de IFIC toeslag

Tot slot krijgen alle werknemers ten laatste eind april een consumptiecheque

BETERE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Naast de creatie van bijkomende tewerkstelling zijn er ook een reeks andere afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

 • een jaarlijks recht op drie weken vakantie (doorlopend, inclusief drie weekends)
 • een verhoging van de gemiddelde (collectieve) tijd voor vorming
 • organisaties zullen in overleg een kader voor fietsmobiliteit kunnen afsluiten
 • een kader voor telewerk

Er komt een actieplan voor de instroom van nieuwe werknemers en maatregelen voor betere arbeidsomstandigheden. Vanaf dit jaar zal er bijkomend geïnvesteerd worden in opleidingen tot verpleegkundige en zorgkundige voor werknemers die een carrièrewissel naar de zorg willen doen.

WHAT’S NEXT?
De voordelen van dit sociaal akkoord zijn er voor alle werknemers van de Vlaamse non-profitsectoren. Maar het akkoord zelf hebben we natuurlijk vooral te danken aan onze vele militanten. Daarom leggen we dit akkoord ook nog eens voor aan hen.
Na hun goedkeuring, zal ACV Puls er op toezien dat dit akkoord in de praktijk wordt omgezet.