Wat staat er in het VIA voor de Revalidatiesector, revalidatieziekenhuizen, PVT’s en beschut wonen? (PC 330)

Witte rook! De besprekingen voor een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit zijn afgerond. Met het budget van 577 miljoen euro per jaar worden de lonen gevoelig verhoogd. Dat was al bekend sinds december. Maar nu zijn er ook afspraken over meer personeel, en maatregelen die het werk in de sector aantrekkelijker moeten maken.

BETERE LONEN
Het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) wordt in een keer ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Op die manier worden de lonen gelijkgetrokken met deze in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.
Hoe gaat dat in zijn werk?
- in de loop van de maand mei krijgen de werknemers die nog niet zijn ingestapt in IFIC de infofiche met de IFIC loonschaal aan 100%. Zij kunnen tegen eind juni beslissen om al dan niet in te stappen in IFIC.
- de werknemers die in IFIC waren ingestapt in april 2019 of daarna in dienst zijn gekomen krijgen automatisch het IFIC barema aan 100%
- ACV Puls biedt een eenvoudige calculator aan. Met deze tool kan je berekenen wat IFIC 100% precies zal inhouden:
https://ific100.wittewoede.be/
- alle werknemers die in IFIC stappen krijgen in juli het achterstallig loon van het nieuwe IFIC barema voor de maanden april, mei en juni.

- dat achterstallig loon wordt aangevuld met een premie tot een “IFIC toeslag”. De IFIC toeslag is gelijk voor alle werknemers (in verhouding tot je arbeidstijd). Het bedrag van de IFIC toeslag wordt vastgelegd in de komende weken.
- de werknemers die ervoor kiezen om niet in IFIC te stappen krijgen ook de IFIC toeslag
Ten laatste in april krijgen alle werknemers een consumptiecheque, zoals eerder aangekondigd

MEER PERSONEEL
Naast deze loonsverhoging zijn er ook middelen om de werkdruk te verlagen. Extra personeel dus. In het lokaal sociaal overleg wordt bepaald hoe deze bijkomende tewerkstelling het best ingevuld wordt.

BETERE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Naast de creatie van bijkomende tewerkstelling zijn er ook een reeks andere afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
- een jaarlijks recht op drie weken vakantie (doorlopend, inclusief drie weekends)
- een verhoging van de gemiddelde (collectieve) tijd voor vorming
- organisaties zullen in overleg een kader voor fietsmobiliteit kunnen afsluiten
- een kader voor telewerk
Er komt een actieplan voor de instroom van nieuwe werknemers en maatregelen voor betere arbeidsomstandigheden. Vanaf dit jaar zal er bijkomend geïnvesteerd worden in opleidingen tot verpleegkundige en zorgkundige voor werknemers die een carrièrewissel naar de zorg willen doen.

WHAT’S NEXT?
De voordelen van dit sociaal akkoord zijn er voor alle werknemers van de Vlaamse non-profitsectoren. Maar het akkoord zelf hebben we natuurlijk vooral te danken aan onze vele militanten. Daarom leggen we dit akkoord ook nog eens voor aan hen.
Na hun goedkeuring, zal ACV Puls er op toezien dat dit akkoord in de praktijk wordt omgezet.