Welke loonsverhoging brengt VIA 6 jou? (PC331 Kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang)

Eind maart 2021 heeft ACV Puls een nieuw sociaal akkoord afgesloten. Dankzij dat akkoord gaan de lonen aardig omhoog. Benieuwd wat dit voor jou betekent? Neem dan een kijkje in de nieuwe loonschalen.

Minstens 1,7% meer loon in de kinderdagverblijven
Alle lonen gaan met 1,7% omhoog. Voor werknemers met de barema’s kinderbegeleider (B2A), kinderverzorger (B2B), verpleegkundige (MV1), dienstverantwoordelijke gezinsopvang (MV1 bis) en diensthoofd groepsopvang (B1B) kan dat nog (veel) meer zijn. Zeker in de eerste helft van de loopbaan. Maar ook wie meer dan 25 loopbaanjaren op de teller heeft, wint. De loonschalen lopen tien jaar langer door, tot 35 jaar anciënniteit.
De nieuwe lonen zijn eigenlijk van toepassing sinds 1 mei 2021. Samen met je eerste nieuwe maandloon zal je het verschil voor de voorbije maanden bijgepast krijgen. Het is nog even wachten tot in alle loonprogramma’s de nieuwe lonen ingevoerd zijn.
Ben je tewerkgesteld in een kinderdagverblijf dat vroeger zelfstandig was (trap 2B), dan zag je jouw maandloon in april ‘21 al een eerste keer verhogen. Deze stijging is de vijfde van zeven stappen om jullie loon op dezelfde hoogt te brengen als de werknemers in andere kinderdagverblijven (trap 2A). De verhoging zoals hierboven beschreven, komt daar nu nog eens bovenop.
Ben je tewerkgesteld in een zelfstandig kinderdagverblijf (trap 1 of trap 0) en schakelde jouw werkgever dit jaar om naar een vergunning trap 2B, dan zal jouw loon evenredig stijgen als dat van je collega’s tewerkgesteld in een kinderdagverblijf trap 2B.

De buitenschoolse kinderopvang
Alle werknemers in de erkende en gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang kunnen eveneens rekenen op een verhoging van 1,7%. Ben je kinderbegeleider en werk je voltijds, dan ontvang je maandelijks € 273,99 bovenop je huidig loon. Wie deeltijds werkt, past zijn tewerkstellingspercentage toe op dit bedrag.

Goed nieuws voor iedereen in de sector, en zo maken we verder werk van betere loons- en werkvoorwaarden in de sector van de kinderopvang. Stap voor stap naar meer gelijk loon voor gelijk werk!