Welkom eindejaars-en attractiviteitspremie 2019 PC 330 ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed

Het is voor alle duidelijkheid niet sinterklaas die ze brengt, en al evenmin is het de kerstman die passeert. Het is eerst en vooral je welverdiende loon naar werk, voor al je inzet in de sector.


Maar door werken alleen vallen die premies ook niet vanzelf uit de lucht. De eindejaars- en attractiviteitspremie zijn het resultaat van het vakbondswerk van ACV Puls en een bewijs dat we voor alle werknemers van de sector gaan.

Zonder onderhandelingen, ondersteund door volgehouden acties zouden er helemaal geen premies zijn. Stel je voor. Het eindejaar zou in dat geval wel een heel stuk grijzer zijn. De premies zijn dan ook meer dan welkom.

Dat is heel graag gedaan. Maak er een super leuk eindejaar van!

  • Eindejaarspremie:

    De eindejaarspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €353,80 + 2,5% van je brutojaarloon

  • Attractiviteitspremie:

    De attractiviteitspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €667,55 + 0,53% van je brutojaarloon

Beide premies zijn een optelsom van twee delen. In deze berekening geven we de brutobedragen op voltijdse basis (voor deeltijdsen: brutobedrag x percentage tewerkstelling). Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober (mét de haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen, maar zonder andere toeslagen), te vermenigvuldigen met 12. Op je loonfiche moeten de premies duidelijk vermeld staan. Sommige werkgevers betalen beide premies tegelijkertijd uit. Staan ze als één bedrag vermeld, dan tel je de bedragen en de percentages van de beide premies gewoon op.

Heb je vragen bij je premie of wil je er meer inlichtingen over? Je bent altijd welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in jouw instelling of dienst, of in één van onze talrijke secretariaten in Vlaanderen of Brussel.