Wil je graag een diploma verpleegkundige of zorgkundige behalen?

In het schooljaar 2020 kan opnieuw een groep werknemers van de sector met behoud van loon een volwaardige opleiding tot verpleegkundige (HBO5 of bachelor) of tot zorgkundige starten.

Hoe zit dat in elkaar?

Wie aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet kan zich kandidaat stellen voor het opleidingsproject. Ook vanuit ondersteunende, logistieke of administratieve functies kan je kandidaat zijn.

Tijdens je studieperiode loopt je arbeidsovereenkomst gewoon door en behoud je het normale loon. Het project financiert het loon van je vervanger terwijl jij de opleiding volgt.

ACV Puls zet zich als actieve vakbond in de non-profit sterk in voor dit opleidingsproject. Meer zorgpersoneel, kwalitatieve zorg, en kansen voor iedereen vinden wij erg belangrijk. Vrijwel alle afgestudeerden kunnen spoedig aan de slag.

In je loopbaan alsnog de stap kunnen zetten om verpleegkundige of zorgkundige te worden, misschien dacht je er al wel eens aan?
Maar hoe moet dat, als je al in een andere job zit? Of misschien kreeg je in het verleden om één of andere reden niet de mogelijkheid om een zorgopleiding te volgen.

Inschrijven voor 20/03/2020

Een volledig ingevulde inschrijving moet ten laatste op 20 maart 2020 toegekomen zijn bij het IFG (Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten). Zowel jij als je werkgever en de school moeten het inschrijvingsformulier volledig en correct invullen. Wacht dus beter niet af tot de laatste dag! Je kan het formulier onderaan deze pagina downloaden.

 • Mailen naar ifg-finss@fe-bi.org;
 • Via de post naar IFG (Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten), Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel. De postdatum telt;
 • Of via fax naar 02-227 59 75.

Na de inschrijving zal je uitgenodigd worden voor de selectieproeven.

Interesse?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden van kandidaatstelling.

Opleidingsproject Verpleegkunde

 • Minstens halftijds werken in een instelling uit de sectoren van het paritair comité 330*. De duur van de arbeidsovereenkomst overlapt minstens de studieperiode.
 • Geen diploma verpleegkunde of een ander bachelor- of masterdiploma hebben.
 • Minstens 2 jaar gewerkt hebben tussen 1/9/2015 en 1/9/2020 in één of meerdere instellingen die behoren tot PC330 * of een openbare instelling waar soortgelijke activiteiten worden uitgeoefend (stages en interimjobs tellen niet mee).
 • Slagen in de selectietests van het opleidingsproject verpleegkundige, georganiseerd door de gewestelijke tewerkstellingsdiensten.
 • Niet eerder gestart zijn in het opleidingsproject verpleegkundige of in het opleidingsproject zorgkundige.
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de gekozen onderwijsinstelling voor verpleegkunde (HBO5 of Bachelor) en je inschrijven vóór 15 september 2020.
 • Op het moment dat je instapt in het project niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die reeds in opleiding is.

Meer info kan je hier vinden op de website van FeBi

Opleidingsproject Zorgkundige

 • Minstens halftijds werken in een niet-verzorgende functie in een instelling uit de sectoren van het paritair comité 330*. De duur van de arbeidsovereenkomst overlapt minstens de studieperiode. Een “niet-verzorgende functie” is bijvoorbeeld administratie, logistiek assistent, keuken, schoonmaak, onderhoud, …
 • Minstens 1 jaar tewerkgesteld zijn bij je huidige werkgever op 1 september 2020 (stage of interimjob telt niet mee).
 • Op het moment dat je instapt in het project niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een deelnemer uit het opleidingsproject verpleegkundige.
 • Geen bachelor- of masterdiploma hebben.
 • Niet eerder gestart zijn in het opleidingsproject zorgkundige of in het opleidingsproject verpleegkundige.
 • Slagen in de selectietests van het opleidingsproject zorgkundige, georganiseerd door de regionale selectiediensten.
 • Voldoen aan de inschrijvingscriteria van de onderwijsinstelling/CVO voor de opleiding zorgkundige (getuigschrift, of slagen in hun eventuele toelatingsproef). En ingeschreven zijn voor de opleiding vóór 15 september van het aanvraagjaar.

Meer info kan je hier vinden op de website van FeBi

* Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, Privé woonzorgcentra, Thuisverpleging, Revalidatiecentra, Beschut wonen, Wijkgezondheidscentra, Diensten voor het bloed van het Rode Kruis, Residuaire gezondheidsinrichtingen en -diensten, met uitsluiting van de sector van de tandprothese.

Meer info of ondersteuning? De ACV Puls afgevaardigden in jouw instelling of het ACV Puls secretariaat in je buurt zijn je graag van dienst!