wittewoede.be is alle vakbondsnieuws uit de non-profit

ACV Puls maakt deel uit van het ACV. In de non-profit vertegenwoordigt ACV Puls alle werknemers uit zorg, welzijn en cultuur, dus arbeiders én bedienden.

lbc-nvk non-profit

ACV Puls non-profit is een syndicale beweging met een visie en een hart. In alles wat wij doen staat de uitbouw van de sector van de zorg, welzijn en cultuur, degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden, de kwaliteit van de zorg en de maatschappelijke waarde van de zorg voor mensen centraal.

Met de inzet, solidariteit en vastberadenheid van vele mensen samen verbeterden we de loon- en werk voorwaarden van de werknemers in de non-profit. Dankzij de vele acties kwamen er ook letterlijk duizenden, broodnodige, jobs bij.

Werk je in de non-profit dan is de kans groot dat jouw job daar eentje van is. Maar dat werk is nooit af. Werk je in de non-profit, dan kan jij ons helpen door lid of militant te worden.

In de meeste voorzieningen of instellingen van de non-profit is er wel één van onze duizenden vakbondsmilitanten actief. Daarnaast staat er in heel Vlaanderen en Brussel ook een team van vakbondsverantwoordelijken van ACV Puls voor je klaar.

Je kan bij ons terecht met al je vragen en/of opmerkingen. Word je lid dan kan je rekenen op onze dienstverlening en juridische bijstand.

Mark Selleslach

Nationaal secretaris ACV Puls

Als we het over ons vakbondswerk hebben valt nogal snel de term “witte woede”. Ben je niet zo vertrouwd met de sector of het vakbondswerk in de non-profit dan kan het heel goed zijn dat je je niet onmiddellijk kan voorstellen wat wij daarmee bedoelen.

Witte woede is de geuzennaam die journalisten van bij het begin (ergens in de jaren 1980) op de strijd van de non-profitwerknemers geplakt hebben. De term verwees naar de werkkledij die de meeste werknemers toen op acties droegen. Ondertussen al meer dan dertig jaar geleden maar de naam zijn wij blijven koesteren, hoewel we al lang niet meer heel de tijd actie voeren in het wit.

Ondertussen is de witte woede de verzamelnaam geworden voor alles wat wij doen voor de sector: van de beweging voor het afsluiten van sociale akkoorden met de verschillende regeringen, over de acties die we ondernemen om de deelsectoren vooruit te brengen tot zelfs ons vakbondswerk in de instellingen. Alles is witte woede.

De verwezenlijkingen van de witte woede zijn enorm. Wij zijn er bijzonder fier op hoe we de sector sinds de jaren 1980 opgebouwd hebben. Want in het begin was er niks, werkelijk niks.

Dat had zo af en toe zijn voordelen. Sommige oud-strijders van de witte woede kunnen je vertellen dat ze in het begin van de strijdbeweging meer verdienden door te staken dan door te gaan werken. Zo erg was het toen. Geen waardering, geen respect, maar ook verschrikkelijke werkomstandigheden en lonen die naam onwaardig.

Eén van de redenen van het succes van de witte woede is dat we sociaal akkoord na sociaal akkoord onze visie op zorg, welzijn en cultuur willen verwezenlijken. Wij vinden niet alleen dat werknemers in de non-profit recht hebben op een goede verloning en kwaliteitsvolle werkvoorwaarden maar ook dat iedereen, ongeacht zijn of haar portemonnee recht heeft op kwalitatieve zorg, welzijn en cultuur.

Zo hebben we er niet alleen voor gezorgd dat er duizenden en duizenden jobs bijkwamen (is je job er daar misschien eentje van?), maar ook dat de loon- en werkvoorwaarden van de werknemers enorm verbeterd zijn. Denk maar aan de gelijkschakeling van de lonen in de verschillende deelsectoren, de invoering van eindejaars- en andere premies, mobiele equipes en toeslagen voor belastende werktijden om van de arbeidsduurvermindering (VAP-dagen) nog maar te zwijgen.

Dat werk is natuurlijk niet af. En met regeringen die begrotingsput na begrotingsput creëert door cadeaus uit te delen aan de werkgevers en dat gat vervolgens willen opvullen door realisaties van de werknemers af te pakken zal het geen walk in the park zijn.
Maar moeilijk gaat ook en opgeven heeft nog nooit in ons woordenboek gestaan. Doe je met ons mee?