De sectoren van de non-profit?

De non-profit omvat alle sectoren van de zorg, welzijn en cultuur. De sectoren zijn onderverdeeld in paritaire comités (PC's), die op hun beurt al naargelang de bevoegde overheid, behoren tot de federale of de Vlaamse (en de Brusselse) non-profit.

Na de openbare sector is de non-profit de grootste sector van het land. Meer dan één op de tien werknemers in België werkt in één van de sectoren van de non-profit.

Benieuwd of je loon- en werkvoorwaarden overeenstemmen met de afspraken in de sector? Wil je weten met welke thema's ACV Puls in je sector bezig is of wat wij in jouw sector hebben gerealiseerd? Selecteer je sector uit het lijstje hieronder. De sectoren met een achter hun naam, hebben een eigen website.