Over ons

wittewoede.be is alle nieuws uit alle sectoren van de non-profit in Vlaanderen en Brussel door de LBC-NVK, de vakbond van de werknemers uit alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur. In de non-profit vertegenwoordigt de LBC-NVK arbeiders en bedienden. De LBC-NVK maakt deel uit van de grootste Belgische vakbond, het ACV.

Sectorinformatie, cao-teksten, publicaties rond bijvoorbeeld tijdskrediet, ... vind je op de site van de LBC-NVK. Leden en militanten vinden op die site ook extra informatie. Daartoe moet je je eenmaal registreren en inloggen.

Veel surfplezier!
Mark Selleslach, nationaal secretaris LBC-NVK non-profit

Disclaimer

Opinies op deze site zijn die van de auteurs die bijdragen aan de site, en niet noodzakelijkerwijs die van wittewoede.be of van de LBC-NVK. wittewoede.be en de LBC-NVK wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af in verband met meningen van anderen die op deze site weergegeven worden.

Aangezien deze site vrij toegankelijk is, kunnen we ook geen enkele garantie bieden voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die door de verschillende auteurs gegeven wordt. De LBC-NVK is niet aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan door foutieve informatie of verkeerd gebruik van informatie op deze site.

De LBC-NVK verspreidt via deze site niets wat onder de brede noemer van ‘dienstverlening aan leden’ valt, daarvoor zijn er andere, geëigende kanalen.

Personen wiens integriteit - naar hun mening – wordt aangetast door bepaalde ‘content’ – ongeacht de vorm (tekst, beeld,...) – kunnen een gemotiveerde aanvraag tot verwijdering mailen. wittewoede.be en de LBC-NVK houden zich het recht voor al dan niet gevolg te geven aan die aanvraag.