Bijzondere ondernemingsraad Korian: garanties voor het personeel

Eerder deze week kondigde Clariane, de overkoepelende groep van Korian, het plan aan om al hun rusthuizen in België en Nederland te verkopen. Die ingrijpende beslissing bracht een golf van onzekerheid teweeg onder het personeel van de groep. Om helderheid te verschaffen over de toekomstplannen, kondigde de directie woensdag aan meer toelichting te zullen geven tijdens een bijzondere ondernemingsraad op vrijdag 17 november.

Op de ondernemingsraad kwamen de volgende zaken aan bod:

Het management van Korian heeft vertrouwen in de toekomst omdat er geen liquiditeitsprobleem is in België en Nederland. Het personeel krijgt duidelijke garanties, want de loon-en werkvoorwaarden blijven voor iedereen behouden: er vallen geen ontslagen en de eindejaarspremies worden correct uitbetaald. In Brussel is de situatie echter minder rooskleurig: daar wil de directie op zoek naar oplossingen wat betreft de organisatie van het werk. In functie van volledige transparantie volgt nog een opvolgvergadering, daarover later meer.

De termijn voor de verkoop van alle huizen valt rond juni 2024 en het is weinig waarschijnlijk dat daar de komende twee tot drie maanden iets aan verandert. Het management verbindt er zich uitdrukkelijk toe om Korian niet te ontmantelen en zich zo veel mogelijk in te zetten voor bewoners en personeel.

Het is al langer duidelijk dat de grote holdings achter verschillende commerciële woonzorggroepen in slechte papieren zitten. Dat is bij Clariane, de moederholding achter Korian niet anders: de belangrijkste reden voor de grootschalige verkoop van hun rusthuizen in België en Nederland blijkt de snelle nood aan geld om hun schulden te kunnen financieren.

Luc De Lentacker (secretaris ACV Puls): "In dit dossier is ons standpunt als vakbonden ondubbelzinnig: We verlangen méér transparantie over de besteding van publieke middelen en stellen dat hun bestemming helder moet zijn: publiek geld moet naar zorg gaan, niet naar aandeelhouders."