Oproep aan de volgende regeringen

Een ambitieus investeringsplan. Dat verwacht ACV Puls van de volgende Vlaamse en federale regering. Er is nood aan meer zorg, welzijn en cultuur, en aan aantrekkelijke jobs in deze sectoren. Als de overheid de komende jaren niet opnieuw van de ene in de andere crisis wil tuimelen, dan kan het de vinger niet op de knip houden. Zorg, welzijn en cultuur moeten dé beleidsprioriteit worden voor de komende jaren.

In het najaar komen we terug op straat. Meer info daarover volgt, hou deze pagina in de gaten!

Op 9 juni trokken we allemaal naar de stembus. Tot onze grote spijt ging het in de kiescampagnes opvallend weinig over zorg, welzijn en cultuur. Daar moet dringend verandering in komen. Met de lancering van dit memorandum voor de non-profit formuleren we acht duidelijke verwachtingen aan het adres van de kandidaat-volksvertegenwoordigers:

  • Investeer in extra plaatsen en extra budgetten
  • Garandeer continuïteit via een kwalitatieve financiering
  • Zorg voor kwalitatieve zorg op maat via een betere personeelsomkadering
  • Verbeter het statuut van werknemers voor aantrekkelijke jobs
  • Waak over goede werkomstandigheden en voldoende vrije tijd
  • Maak structureel middelen vrij voor toeleiding en opleiding
  • Respecteer en faciliteer het sociaal overleg
  • Blijf verantwoordelijkheid opnemen. Geen commercialisering.

Wachten kan niet meer
Voor ons is het duidelijk. Wachten kan niet meer. Of je nu op zoek bent naar een plaats in de kinderopvang, naar een luisterend oor, naar gespecialiseerde hulp aan huis of in een voorziening, of naar verzorging of een behandeling: het aanbod moet groter, maar het moet tegelijk ook kwalitatief en betaalbaar blijven.

Ook werknemers kunnen niet meer wachten: op betere loon-en arbeidsvoorwaarden, op meer tijd voor kwalitatief werk, op meer vorming en begeleiding, en op meer collega’s. Want wie gaat dat werk anders op zich blijven nemen? De torenhoge werkdruk zorgt vandaag al voor frustratie en uitval. Bijkomende investeringen zijn nodig om een einde te maken aan de negatieve spiraal, en om te kunnen gaan met de zogenaamde ‘dubbele’ vergrijzing, zowel van de bevolking als van het personeel.

Kies voor zorg, welzijn en cultuur
Wie neemt het op voor zorg, welzijn en cultuur? Wie beschouwt deze als echt essentiële sectoren? Wie heeft geleerd uit de crisissen van de afgelopen jaren? En wie is bereid om samen met ons een investeringsplan uit te werken? De komende maanden gaat ACV Puls op zoek naar antwoorden op deze vragen. En als men ons niet hoort, dan laten we van ons horen.

Wil je in de details duiken van ons memorandum? Dan kan je hier de volledige documenten lezen.

Downloads: 

Download hier het federale memorandum!

Download hier het Vlaamse memorandum!

Download hier het pamflet!