Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk

De gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn, welzijnswerk, CIG's en CKG's vallen onder het paritair (sub)comité 319.01. Dat omvat een diversiteit aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van diverse doelgroepen (kinderen, gehandicapten, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen,…).

Ook de organisatievormen kunnen erg verschillen, van 'residentieel'(dag en nacht) tot 'ambulant' (zonder verblijf of met dagbegeleiding of begeleiding in gezinnen), zorg en begeleiding kan variëren van korte duur tot lange duur.

Van in het begin was "de opvoedingssector" één van de drijvende krachten in de witte woede, de syndicale beweging die de loon- en de werkvoorwaarden in de zorg, welzijn en cultuur sinds eind jaren 1980 verbeterde. Vandaag wordt onze sector geconfronteerd met allerhande veranderingen en herstructureringen. Vanuit onze bekommernis voor de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van de loon- en werkomstandigheden van de werknemers, neemt ACV Puls duidelijke standpunten in organiseert acties wanneer nodig. Met de campagnesite www.echtezorgopmaat.be willen we iedereen verenigen en alle initiatieven samenbrengen die een echte zorg op maat willen realiseren.

Michael Vandenbroucke

Sectorverantwoordelijke ACV Puls