Graag gedaan

De LBC-NVK non-profit is een syndicale beweging met een visie en een hart. In alles wat wij doen staat de uitbouw van de sector van de zorg, welzijn en cultuur, degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden, de kwaliteit van de zorg en de maatschappelijke waarde van de zorg voor mensen centraal. Met de inzet, solidariteit en vastberadenheid van vele mensen samen verbeterden we de loon- en arbeidsvoorwaarden. Dankzij de vele acties kwamen er ook letterlijk duizenden jobs bij. De kans is groot dat jouw job daar eentje van is. Dat werk is nooit af. Volg hier wat wij voor jou realiseren.

Nieuw bestuur Huize Eigen Haard

do 27 sep 2007 -- Redactie

Na jaren van sociale onrust waarbij het personeel van Huize Eigen Haard hardnekkig bleef vechten tegen het wanbeleid van de raad van bestuur en enkele opeenvolgende directieleden, lijkt er eindelij

Goed nieuws bij Landelijke Kinderopvang

di 25 sep 2007 -- Redactie

In veel intitiatieven voor buitenschoolse opvang en in enkele kribbes werkt personeel dat met FCUD-geld (Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten) wordt gefinancieerd.

Personeelsvergadering rusthuis Nazareth

do 21 jun 2007 -- Redactie

GOETSENHOVEN — De laatste tijd werden de syndicale afgevaardigden van de LBC-NVK (ACV) aangesproken over tal van problemen en met tal van vragen over de werking van het rustoord Nazareth.

Doorbraak opzegtermijnen arbeid(st)ers

di 22 mei 2007 -- Redactie

Opzegtermijnen van bedienden voor de arbeid(st)ers: alle werkgevers gaan akkoord! Gewaarborgd loon in een impasse… doorbraak voor de opzegtermijnen!

Pagina's