Onrust in CAW Archipel

Brussel - Vorige week donderdag deelde de directie mee dat het personeel van het Groot Eiland, een afdeling van CAW Archipel, zich gereed moet maken voor een nieuwe structuur met nieuwe of andere bijkomende taken. Het geheel zou moeten gerealiseerd worden op 10 dagen tijd. Aan de medewerkers is gevraagd om tegen vandaag 18 september te laten weten of zij naast hun functie tevens een gedeelte van het onthaal zouden willen invullen.

De syndicale afvaardiging heeft de coördinator laten weten dat de timing niet realistisch is en dat zij namens het personeel inspraak wil in het veranderingsproces. Een reorganisatie heeft immers altijd een impact op het personeel en dit moet op voorhand besproken worden met de syndicale delegatie zodat zij de belangen van de collega’s optimaal kunnen behartigen.

Als vakbond is het niet meer dan logisch dat zij kiezen voor een collectieve aanpak. Zij raden daarom elk personeelslid aan om niet in te gaan op individuele besprekingen.

Woensdag is er een syndicaal overleg met de coördinator. Het personeel zal hierbij eisen dat:

  • De vooropgestelde timing wordt ingetrokken zodat het sociaal overleg in alle rust kan doorgaan;
  • Het sociaal overleg wordt gerespecteerd zodat het personeel niet individueel onder druk wordt gezet.

De collega’s weten ondertussen dat zij een beroep kunnen doen op de syndicaal afgevaardigden voor bijstand.