Historische stap in de verhoging van de lonen in de gezondheidsondersteunende diensten!

Op maandag 6 maart hebben wij met de werkgeversorganisaties een nieuwe cao onderhandeld die in alle labo’s, polyklinieken, ambulancediensten, tandarts- en dokterkabinetten, ... wettelijk moet nageleefd worden. We hebben heel goed nieuws voor alle werknemers waarvan de werkgevers enkel het wettelijke minimum betalen: de lonen van de residuaire gezondheidssectoren van het Paritair Comité 330 gaan erop vooruit en die verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2016. Ook blijven natuurlijk de komende index-verhogingen gegarandeerd.