Persbericht: Nationale betoging van de Non-Profitsector 21 maart 2017 - Brussel

De sector eist een volwaardig nieuw sociaal akkoord met de regering en met de werkgevers.

Organisatorische gegevens:

- 10.30 uur: vertrek aan het kruispunt Koning Albert II laan/Kruidtuinlaan (omgeving Noordstation Brussel).
- 11.30 uur: aankomst op het plein ‘Baksteenkaai’/Vismarkt voor een grote Non-Profit meeting met getuigenissen uit het werkveld (einde omstreeks 13 uur).
- Alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur[1], uit het hele land.

Waren de onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord voor de Non-Profitsector niet gestart?

Sinds de zomer van 2016 liggen de onderhandelingsvoorstellen van de non-profitsector op de tafel van de federale en de Vlaamse regering.

Pas na een massale Nationale betoging op 24 november 2016 en herinneringsacties op 22 december 2016 kwamen de regeringen met een onderhandelingskalender. Drie maanden later blijkt het een ontmoetingskalender. Geen vooruitgang, geen duidelijk mandaat, geen engagement in zicht. Zelfs de noodzakelijke basisgegevens vanuit de overheid liggen niet op tafel.

Hoeveel signalen zijn er nog nodig om de urgentie in te zien?

Berichten over hoge werkdruk, toenemende zorgvragen en personeelstekorten: ze duiken op met de voorspelbaarheid van een klok. Geen enkele deelsector van zorg en welzijn blijft onbesproken. Regelmatig is er publieke verontwaardiging, als ergens een concrete situatie ernstig misloopt. Intussen luidt de alarmbel ook in metingen en rapporten. En niet in het minst in de grote bezorgdheid van non-profitwerknemers ter verdediging van menselijke zorg.

De zorgsector staat voor enorme uitdagingen. Waar blijft de urgentie van de overheid om er iets aan te doen? Waarom gebeurt er niets, als de non-profitwerknemers daar niet steeds opnieuw voor betogen? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Een meerjarenakkoord voor zorg en welzijn moet dringend vooruitgang maken voor meer jobs, werkbaar werk en kwaliteitsvolle loopbanen voor de honderdduizenden werknemers die deze zorg elke dag weer opnieuw bieden. Kwaliteitsvolle zorg en welzijn is belangrijk genoeg.

Mark Selleslach
Nationaal secretaris LBC-NVK Non-Profitsector

De LBC-NVK is met circa 320.000 leden de grootste centrale van de vakbond ACV. De centrale zet zich in voor bedienden en kaderleden uit de industrie, de financiën, de distributie, de dienstensectoren en de non-profit. In de non-profitsector zijn zowel bedienden als arbeiders lid van de LBC-NVK

[1] Ziekenhuizen, Psychiatrie, Ouderenzorg, Thuisverpleging, Revalidatie, Gezondheidsinstellingen, Wijkgezondheidscentra, Gezinszorg, Opvoedingsinstellingen, Gehandicaptenzorg, Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, Kinderopvang, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Beschutte en Sociale werkplaatsen (Maatwerkbedrijven), Lokale Diensteneconomie, Sociaalcultureel Werk.