Bachelors en gegradueerden minimaal betaald als A1

Als wij het hebben over bachelors, dan hebben we het niet over het Tv-programma waarbij je een zogenaamd begerenswaardige vrijgezel aan de haak moet slaan. We hebben het wél over de gewijzigde benamingen van opleidingen, die in de opvoedingssector tot enige verwarring konden leiden inzake het toepasselijke loon.

Door de “BAMA-onderwijshervorming” (BAchelor/MAster) deden de Bachelor-opleidingen hun intrede vanaf 2004. Inmiddels zijn er dan ook reeds afgestudeerde Bachelors. De opleidingen “Gegradueerden” bestaan ondertussen ook nog steeds, bijvoorbeeld in de Orthopedagogie.

Maar hoe zit het dan met je weddeschaal als je in de sector gaat werken? De “bachelor-benamingen” kwamen immers niet voor in de CAO van de weddeschalen. Anderzijds was er ook bij de “Gegradueerden” en bij de opleidingsinstituten enige ongerustheid of zij wel verder aanspraak zouden kunnen maken op de A1-weddeschalen.

Dat probleem is nu van de baan! De LBC-NVK heeft in het paritair comité van de opvoedings- en huisvestingsinstellingen en diensten (gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, CKG’s en CIG’s en sociaal verhuurkantoren/huurdersbonden) een ontwerp ingediend om deze zaak te regelen. Dat akkoord is op 13 november 2007 door iedereen ondertekend!

Goed nieuws, zowel voor de Bachelors als voor de Gegradueerden. Beiden hebben de garantie dat zij in heel de sector zonder twijfel aan een A1-weddeschaal tewerkgesteld worden!