LBC-NVK wil meer personeel voor ondersteuning welzijn in ouderenzorg

wo 20 dec 2017 -- Olivier Remy

Vandaag maakte minister van Welzijn Jo Vandeurzen de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van het leven van bewoners van woonzorgcentra bekend. Dat onderzoek bevraagde tussen 2014 en 2016 ouderen zonder cognitieve problemen.

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte groep ouderen zich goed voelt en privacy, veiligheid en respect ervaart in het woonzorgcentrum. Dat is een heel positief resultaat.

Maar de ouderen geven ook aan dat een meer zinvolle daginvulling en kwaliteitsvollere relaties, zowel tussen bewoners onderling als tussen bewoners en personeel, belangrijke verbeterpunten zijn. Het personeelstekort is de belangrijkste oorzaak van deze verbeterpunten.

Een bevraging door de LBC-NVK uit 2015 en een bevraging door de ACV openbare diensten uit 2016 bij de werknemers van de Vlaamse woonzorgcentra leert onder andere dat werknemers te weinig tijd ervaren voor sociaal contact met de bewoners.

De gestegen zorgzwaarte (ook door de stijging van de bewoners met cognitieve problemen) veroorzaakt een sterk gestegen werkdruk bij het personeel. Dat blijkt ook uit de werkbaarheidsmonitor van de Serv uit 2017.

De LBC-NVK (ACV) vraagt

1. Een verdere en versnelde investering in bijkomend personeel om de gestegen zorgzwaarte op te vangen. Die investering moet gebeuren in een sociaal meerjarenakkoord.

2. Bijkomende functies voor de animatie.

3. Nieuwe personeelsnormen met meer ruimte voor functies die het welzijn van de bewoners ondersteunen. Het moet gaan om bijkomende jobs.

Sectoren: 
Lees ook: 

Zo ervaren werknemers werken in de ouderenzorg

za 4 jul 2015 -- Olivier Remy

De LBC-NVK wilde weten hoe werknemers in de ouderenzorg denken over werken in de sector in tijden van gestegen werkdruk. Meer dan 2000 werknemers namen deel aan de bevraging. Met de resultaten van de enquête wil de LBC-NVK de problemen in de sector aan de kaak stellen en aandacht vragen voor de noden en eisen van de werknemers. Lees hier het rapport met de resultaten.

Een ander beleid is nodig om de problemen in de (commerciële) ouderenzorg aan te pakken

do 12 okt 2017 -- Olivier Remy

De Pano reportage van woensdag 11 oktober schetst een ontluisterend, confronterend maar niet onverwacht beeld van de zorg in de commerciële woonzorgcentra. De LBC-NVK roept de Vlaamse Regering op om volgende week met de sociale partners samen te overleggen over het personeelstekort in de ouderenzorg en de gevolgen van commercialisering.