Woonzorgcentra: bezoekplan moet rekening houden met personeel en gezondheid bewoners

Toen op 15 april de Nationale Veiligheidsraad het bezoek in woonzorgcentra opnieuw mogelijk maakte was dat veel te vroeg om het op een veilige en haalbare manier te doen voor bewoners en personeel.
Na een tweetal weken overleg en voorbereiding is dit voor ACV Puls en ACV Openbare dienst een evenwichtigere aanpak. Dat maakt het mogelijk om bezoek te organiseren waar veel families naar uitkijken en tegelijkertijd de gezondheid van het personeel garanderen.

Ten vroegste vanaf 18 mei zal bezoek mogelijk zijn. Die week voorbereidingstijd is nodig. Elk woonzorgcentrum zal een bezoekplan moeten opstellen dat rekening houdt met de gezondheid van ouderen, personeel en bezoekers en de mogelijkheden het personeel en de voorziening.

Er zal ook steeds voldoende beschermingsmateriaal (mondmaskers, schorten, enz) in voorraad moeten blijven voor het personeel.
Het Comité Preventie en Bescherming op het Werk is bevoegd om advies te geven over het bezoekplan. Dat advies zal belangrijk zijn om de haalbaarheid van de bezoekregeling in het woonzorgcentrum goed te kunnen inschatten.

De bezoekregeling zal meer werk vragen van het personeel. De werkdruk was vóór de Corona crisis al hoog in de woonzorgcentra. We vragen aan de Vlaamse regering om 0,5 VTE per 100 bewoners te financiering zodat er personeel kan aangeworven worden of deeltijdse collega’s meer uren kunnen gaan werken. Veel deeltijdse medewerkers zijn op zoek naar meer werkuren.

Olivier Remy, ACV Puls, sectorverantwoordelijke ouderenzorg,