Het is tijd voor een nieuw non-profit pact! Actiedag 18.6.2020

Het applaus, de witte vlaggen en zoveel steun, het was hartverwarmend. Die solidaire stroom in de sector en in de samenleving blijven we in ons hart dragen. Ook de politieke overheid betitelde de Non-Profit ineens als een essentiële “sleutelsector”. Zal die overheid dan eindelijk ook de fundamentele problemen van de sleutelsector oplossen? Of was het maar een schouderklopje voor effe? De erkenning en waardering moet NU omgezet worden in fundamentele verbeteringen. Dat is het NON-PROFIT PACT dat we nodig hebben. Met de kracht van heel de Non-Profit zullen we samen ons doel bereiken!

Het is tijd voor een nieuw non-profit pact

  • meer loon voor elke werknemer
  • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
  • minder werkdruk, meer personeel op de vloer
  • géén besparingen maar investeringen

Donderdag 18 juni 2020 – grote actiedag in de hele non-profit

We voeren met zoveel mogelijk collega’s actie van op het werk in zorg, welzijn en cultuur

De verschillende pamfletten en de affiche kan je hieronder downloaden. Verdere praktische informatie volgt.