Voorstel Vlaamse regering voor meer personeel woonzorgcentra is ontoereikend

Vandaag werd bekend dat Vlaamse Regering en Minister Beke in 2020 een budget van 20,5 miljoen voorzien voor bijkomend personeel in de woonzorgcentra. Dat zou neerkomen op 340 personeelsleden voor ongeveer 790 woonzorgcentra.

Dit budget is een eerste stap maar veel te laag om de werkdruk en het personeelstekort in de woonzorgcentra in Vlaanderen op te vangen.

Ter vergelijking: de federale overheid voorziet via een Zorgpersoneelfonds 400 mio € voor de federale zorgsector. In Vlaanderen werken er ongeveer 110.000 werknemers in de ziekenhuizen in Vlaanderen. In de ouderenzorg gaat het over ongeveer 45.000 personeelsleden. De 20,5 mio € en de beoogde 340 personeelsleden zijn slechts een druppel op een hete plaat en zeer ontoereikend. Dit is niet de waardering waar de sector op wacht. Er is voor de woonzorgcentra jaarlijks minstens 100 mio € nodig.

De werkdruk en het personeelstekort in de woonzorgcentra was al erg hoog voor de uitbraak van de corona pandemie. Wij vragen een meerjarenplanning om tegen 2024 minstens 5000 personeelsleden bijkomend aan te trekken in de woonzorgcentra. Het doel is niet alleen verpleegkundigen maar vooral zorgkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, animatoren, enz. aan te werven.

Op donderdag 18 juni wordt er actie gevoerd in alle sectoren van de zorg, welzijn. We vragen dat ook de Vlaamse regering onderhandelingen opstart zodat een nieuw sociaal akkoord afgesloten kan worden in de komende maanden.