Vlaamse regering, waarop wachten we?

Bij haar aantreden in 2019 had de Vlaamse Regering ambitieuze plannen. De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg gingen zo snel mogelijk weggewerkt worden. Wie hulp nodig had, zou niet in de steek gelaten worden.

Maar wat blijkt? Het contrast tussen deze ambities en de realiteit is bijzonder groot. De Vlaamse regering voorziet deze legislatuur 270 miljoen. Dat is 60 miljoen minder dan de vorige regering. Terwijl er net meer middelen nodig zijn om de wachtlijsten weg te werken. Zo’n 1,6 miljard volgens het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Vandaag staan niet minder dan 15978 mensen op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Met dat budget kunnen mensen met een beperking zorg of ondersteuning betalen. Als ze zo’n budget krijgen uiteraard. De aanvraagprocedure duurt al een half jaar. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan kom je in de lange rij van wachtenden terecht. En dat wachten kan even duren, tot 20 jaar. De beperkte middelen gaan vandaag immers in belangrijke mate op aan mensen in een noodsituatie: personen met een handicap wiens mantelzorger overlijdt bijvoorbeeld.

Dit probleem moet dringend opgelost worden, met echte investeringen. Budgetten verschuiven, zoals nu gebeurt, is niet de juiste oplossing. Het verdelen van schaarse middelen over zoveel mogelijk mensen, haalt de kwaliteit van de zorg naar beneden. Geld halen bij voorzieningen is eveneens nefast. Zij moeten nu al meer doen, met minder. Zo betalen de werknemers van de sector mee de rekening.

In de huidige context schiet de persoonsvolgende financiering zijn doel voorbij. Het vergroot noch het aanbod, noch de kwaliteit van de zorg. Een grondige evaluatie van het systeem is daarom nodig, alvorens het nog verder uit te willen breiden.

ACV Puls roept de Vlaamse Regering op vanaf 2021 extra geld te investeren en om in overleg werk te maken van oplossingen voor de wachtlijsten en de PVF. Een warm en sociaal Vlaanderen rijmt niet met een groeiende wachtlijst van bijna 16.000 mensen die jarenlang moeten wachten op zorg, zonder enig perspectief.