200 miljoen extra voor de federale zorgsectoren. Dezelfde verbeteringen moeten volgen voor de Vlaamse non-profit sectoren.

De federale regering komt met een aantal maatregelen om de mensen en bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis. In dat pakket is beslist om een extra enveloppe van 200 miljoen euro vrij te maken voor het personeel van de ziekenhuizen (en hoogstwaarschijnlijk ook de thuisverpleging). In overleg met de vakbonden en werkgeversorganisaties zal volgende week bekeken worden hoe deze middelen best ingezet worden.
De federale regering maakt ook 13,07 miljoen euro extra vrij voor de beloofde consumptiecheques. Het eerder aangekondigde bleek te laag om de cheque te kunnen toekennen aan alle personeelsleden.

Volgende week zitten we met de regering aan tafel om dit alles uit te werken.

Ondertussen gaan de onderhandelingen met de Vlaamse regering verder. Volgende week wordt héél belangrijk. Het Vlaams akkoord zal even sterk moeten zijn als het Federale, met een forse verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden en meer personeel. De Vlaamse regering zal meer geld moeten vrijmaken voor de zorg, welzijn en cultuursectoren.

Volgende week volgt meer nieuws, we houden jullie alleszins op de hoogte!