Ons vakbondswerk loont: ACV Puls sluit Vlaams voorakkoord

Na intensieve onderhandelingen heeft ACV Puls, samen met de andere vakbonden en werkgevers, een voorakkoord voor de Vlaamse non-profitsectoren bereikt. Daarin wordt een bedrag van € 577.000.000 vrijgemaakt voor de werknemers van de zorg en welzijn, de sociale economie en de socio-culturele sector. Dit is een belangrijke inspanning ten voordele van de Vlaamse non-profit sectoren.

Loonsverhoging

In het akkoord wordt €411.967.307 uitgetrokken voor loonsverhoging. De concrete loonsverhogingen gaan we de komende dagen en weken met de andere vakbonden en werkgevers verder uitwerken. Het belangrijkste is dat de loonsverhoging voor al het personeel kan ingaan vanaf januari 2021. ACV Puls vindt deze waardering van bijzondere inspanningen tijdens de coronacrisis erg noodzakelijk. Met het voorakkoord zien we meteen de erkenning van de dagelijkse inzet van tienduizenden werknemers in de non-profitsector.

Kwalitatieve jobs en meer personeel

Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en voor extra jobs wordt €165.032.693 vrijgemaakt. Tegen 31 januari 2021 werken we de concrete maatregelen verder uit. Voor ACV Puls zijn meer jobs, een betere combinatie van werk en privé en het verminderen van de werkdruk prioritair.
Bijkomend wordt er voor de woonzorgcentra €100.000.000 geïnvesteerd. Met dat bedrag kunnen in 2021 ongeveer 2000 extra personeelsleden aangeworven worden. Als ACV Puls vinden we dat dit een eerste stap is om het personeelstekort aan te pakken, maar dat meer investeringen in extra personeel nodig zijn. Dat geldt ook voor andere sectoren en was voor de coronacrisis reeds glashelder.

Binnen het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht” wordt er nog gezocht naar middelen voor onder meer opleidingen voor mensen die een carrièreswitch naar de zorg willen doen (zij-instroom) en digitalisering.

De komende dagen gaan we onze militanten consulteren over dit voorakkoord. De concrete uitwerking van het voorakkoord in de komende weken en maanden is essentieel om de waardering van het personeel waar te maken en te werken aan betere arbeidsomstandigheden.

De federale zorgsectoren, dat zijn: ziekenhuizen, residentiële psychiatrie, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, Rode Kruis/Diensten voor het bloed.
De Vlaamse non-profit, dat zijn: ouderenzorg/woonzorgcentra, gezinszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, maatwerkbedrijven, sociale economie, socio-culturele sector, kunstensector, kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse diensten gezondheidspromotie en -preventie, psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), initiatieven beschut wonen, revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen.